Luovien alojen poikkeus työttömyysturvassa poistuu – itsensätyöllistäjän asema heikentyy

Hallitusohjelman mukaan “hallitus ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.” Eduskunnan vastikään hyväksymä lakimuutos kuitenkin sisältää useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa edellä kuvatun taiteilijoiden ja freelancerien työttömyys- ja sosiaaliturvaa koskevan erityiskirjauksen kanssa.

”Esimerkiksi pandemian aikana nähtiin, miten vaikeaa freelancerin on päästä ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle, ja nyt sitäkin mahdollisuutta ollaan entisestään heikentämässä”, kommentoi Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Työllistymisen kannustavuuteen liittyvät kirjaukset ovat luovien alojen kannalta tarpeettomia, koska luovan alan työmarkkinat ovat erittäin paljon keskimääräistä joustavammat – keikkatyö on pääsääntö vakituisten töiden ja pidempien määräaikaisuuksien sijaan. Toimialalla ei ole niitä työhön kannustamisongelmia, joita lakimuutoksella pyritään korjaamaan.

Syksyn 2023 aikana sosiaali- ja terveysministeriölle toimittamissaan lausunnoissa Luovat ry (Luovien alojen tekijät ja yrittäjät)* esitti konkreettisia muutoksia lakiesitykseen, jotta esityksen ristiriidat hallitusohjelman kulttuurialaa ja freelancereita koskevan erityiskirjaukseen olisi saatu poistettua. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Työttömyysturvan piiriin pääsy vaikeutuu

Lyhyissä työsuhteissa työllistyvien pätkä- ja keikkatyöläisten sekä freelancereiden työttömyysturvan piiriin pääsy vaikeutuu, kun jatkossa työssäoloehto on puolet pidempi eli 12 kuukautta (aiemmin 6 kuukautta), joka tulee kerryttää samassa aikaikkunassa kuin ennen, eli 28 kuukaudessa.

Luovien alojen poikkeus, jossa työssäoloehtoon kerättiin viikkoja, poistuu, ja jatkossa kerätään kuukausia.

“Tämä tulee hankaloittamaan työssäoloehdon kerryttämistä sekä leikkaa ansiosidonnaisen tasoa alalla”, kommentoi Muusikkojen liiton sopimuspäällikkö Mirkka Kivilehto.

Myös suoja-osan ja lapsikorotuksen poistot ovat työttömyysturvan suoria leikkauksia, jotka eivät lisää työllisyyttä.

”Nämä lakimuutokset on viety läpi ilman riittävää kokonaisarviointia, ja hallituksen esitykset ovat monilta osin puutteellisia”, Kivilehto toteaa.

 

* Luovat ry:ssä ovat mukana seuraavat 13 luovan alan järjestöä:

 • Audiovisual Producers Finland – APFI ry
 • Avate – Audiovisuaalisen alan tekijät ry
 • Äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö Gramex ry
 • Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry
 • Kopiosto ry
 • Kuvasto visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö ry
 • Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
 • Suomen elokuvatoimistojen liitto ry
 • Suomen Musiikkikustantajat ry
 • Suomen Muusikkojen Liitto ry
 • Suomen Säveltäjät ry
 • Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
 • Suomen Musiikintekijät ry
 • Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry – TTVK

Lue lisää Luovat ry:stä >