Muusikkojen liitto on SAK:n jäsenliitto. Liitto kuuluu SAK:n palvelualojen neuvottelukuntaan. SAK ja Muusikkojen liitto ovat molemmat jäseninä Kulttuurialan Ammattiliittojen Neuvottelukunnassa, johon lisäksi kuuluvat muun muassa Suomen Journalistiliitto ry, Suomen Näyttelijäliitto ry ja Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö STY ry.

Muusikkojen liitto on yksi tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n kolmesta jäsenestä. Esittävät taiteilijat ja äänitteiden tuottajat ovat asiakassuhteessa Gramexiin.

Musiikin edistämissäätiön (MES) tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Muusikkojen liitolla on vahva panos MES:n hallituksessa ja tukitoimikunnissa.

Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. Muusikkojen liitto on Music Finlandin jäsen.

Luovan alan tekijät ja yrittäjät Lyhty on yhteistyöprojekti luovan alan toimintaedellytysten kehittämiseksi. Muusikkojen liitto on Lyhdyn jäsenjärjestö.

Muusikkojen liiton jäsenet voivat olla kuulua myös Työttömyyskassa A-kassaan. Kassa on Suomen ainoa luovan alan työntekijöiden työttömyysturvaan erikoistunut työttömyyskassa.

Muusikkojen Sairauskassan toimintapiirin muodostavat 16 vuotta täyttäneet, mutta alle 68-vuotiaat Muusikkojen liiton paikallisosastojen jäsenet eläkeläisjäseniä lukuun ottamatta.

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry valvoo oikeuksia valokopioinnin ja radio- ja televisio-ohjelmien edelleen lähettämisen osalta. Muusikkojen liitto on Kopioston jäsen.

Suomen musiikkineuvosto toimii musiikkialan yhteisenä äänenä ja pyrii edistämään musiikkioikeuksia. Muusikkojen liitto on musiikkineuvoston jäsen.

Taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis ry kokoaa piiriinsä Suomen keskeiset taiteilijoiden ammattijärjestöt. Muusikkojen liitto on yksi Forum Artis ry:n jäsenistä.

Muusikkojen liitto on musiikkiarkisto JAPAn kannatusyhdistyksen ainaisjäsen.

Muusikkojen liitto on perustanut Vilho ja Lahja Koposen Säätiön saamansa testamenttilahjoituksen perusteella. Liiton hallitus nimeää säätiön hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.

Muusikkojen liitto on Jean Sibeliukseen liittyviä suuria hankkeita toteuttavan Sibelius-Seuran jäsen.

International Federation of Musicians FIM

Kansainvälinen muusikkojen liitto FIM on muusikkojen ammattiliittojen kansainvälinen yhteenliittymä, jonka sihteeristö toimii Pariisissa. Muusikkojen liitto on FIM:n jäsen.

Nordisk Musiker Union NMU

Pohjoismaisten muusikkojen ammattiliittojen yhteinen järjestö on Nordisk Musiker Union. Muusikkojen liitto on NMU:n jäsen.

International Artist Organisation (IAO)

Kansainvälinen artistijärjestö IAO ajaa artistien asiaa. Muusikkojen liitto on IAO:n jäsen.

Association of European Performers’ Organisations AEPO

AEPO on eurooppalaisten esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuksia hallinnoivien järjestöjen yhteenliittymä, jonka jäsen Gramex on. Muusikkojen liiton jäsensuhde AEPOon toteutuu Gramexin kautta.

Freemuse

Freemuse on ​​riippumaton kansainvälinen järjestö, joka puolustaa taiteellisen ilmaisun vapautta ja kulttuurista monimuotoisuutta. Freemusella on YK:n erityinen neuvoa-antava asema talous- ja sosiaalineuvostossa (UN-ECOSOC) ja neuvoa-antava asema Unescossa.

Kansainvälinen musiikkineuvosto IMC

UNESCOn vuonna 1949 perustama International Music Council (IMC) on maailman suurin musiikin alalla toimivien organisaatioiden ja instituutioiden verkosto. Kansainvälinen musiikkineuvosto edistää musiikin saatavuutta kaikille ja musiikin arvoa kaikkien elämässä. Järjestön toiminnan keskiössä ovat musiikkioikeudet, jotka pohjautuvat Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN:n peruskirjaan ja yleissopimukseen lasten oikeuksista.