Tekijänoikeus

Löydät alta Muusikkojen liiton juristi Ilona Vartiaisen vastauksia usein kysyttyihin tekijänoikeusaiheisiin kysymyksiin.

Tekijänoikeuslaki takaa musiikin esittäjälle esittävän taiteilijan lähioikeuksia. Nämä oikeudet jakautuvat moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin.

Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän ainutlaatuista suhdetta teokseensa. Moraalisiin oikeuksiin sisältyy isyysoikeus, jonka perusteella tekijällä on oikeus tulla mainituksi hyvän tavan mukaisesti teoksen käytön yhteydessä sekä respektioikeus, joka kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä sekä teoksen käyttämisen tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Taloudellisten oikeuksien perusteella tekijän on mahdollista sopia teoksensa käytöstä ja saada siitä korvausta. Esittävän taiteilijan taloudellisiin oikeuksiin kuuluu oikeus kieltää esityksen tallentaminen, sen suora lähetys tv:ssä tai radiossa tai muutoin suoraan siirtämällä. Lisäksi taloudellisten oikeuksien perusteella esittävällä taiteilijalla on oikeus päättää esityksestä tehdyn tallenteen käytöstä, esim. tallenteen kopioimisesta, julkisesta esittämisestä sekä yleisölle välittämisestä ja levittämisestä.

Saadakseen esittävän taiteilijan lähioikeussuojaa esitykselleen, taiteilijan esityksen pohjana tulee olla teossuojaa saava kirjallinen tai taiteellinen teos tai kansanperinteen esitys.

Kirjallisten ja taiteellisten teosten osalta ratkaisu teoskynnyksen ylittymisestä tehdään aina tapauskohtaisella harkinnalla.

Kansanperinteellä taas tarkoitetaan esityksiä, jotka koostuvat yhteisön kehittämän ja ylläpitämän taiteellisen perinteen luonteenomaisista elementeistä tai yhteisön taiteellista perinnettä heijastavasta, yksilöiden ylläpitämästä ja kehittämästä perinteestä.

Esityksen tulee myös olla nimenomaisesti esittävän taiteilijan esitys. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että saadakseen lähioikeussuojaa esityksellä tulee siten olla taiteellinen luonne.

Tekijänoikeuksien alaisen materiaalin käytöstä ja oikeuksien luovutuksesta tulee aina nimenomaisesti sopia. Turvallisin vaihtoehto on, että asiasta tehdään kirjallinen sopimus, sillä suullisen sopimuksen sisältö on jälkikäteen hankala näyttää toteen.

Sopiminen tapahtuu usein erillisellä tekijänoikeussopimuksella, mutta tekijänoikeuksiin liittyviä ehtoja voi sisältyä myös muihin sopimuksiin kuten työsopimukseen.

Työehtosopimuksissa tai muissa kollektiivisopimuksissa voi olla tekijänoikeuksiin liittyviä ehtoja. Esimerkiksi Muusikkojen liiton äänilevytuottajien työehtosopimuksessa on sovittu tallennettujen suoritteiden käyttämisen ehdoista.

Tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto myöntävät käyttölupia teosten ja kaupallisesti julkaistujen äänitteiden käyttöön. Tämä perustuu tekijänoikeuslain sopimus- ja pakkolisenssijärjestelmään.

Jos luovutat oikeuksia yksinoikeudella, et voi enää luovutuksen jälkeen luovuttaa oikeuksia muille tahoille tai hyödyntää niitä itse.

Artisti voi esimerkiksi levytyssopimuksella antaa levy-yhtiölle yksinoikeuden tallentaa esityksiään. Tällöin hänellä ei ole ilman eri sopimusta oikeutta tehdä tallenteita minkään muun tahon kanssa tai julkaista niitä itse.

Musiikkialalla tärkeimmät tekijänoikeusjärjestöt ovat Gramex ja Teosto. Musiikkialan tekijänoikeusjärjestöt helpottavat musiikin käyttölupien hankkimista toimien välittäjinä musiikin oikeudenomistajien ja musiikin käyttäjien, kuten yritysten, välillä. Tällä tavoin tekijänoikeusjärjestöt mahdollistavat myös musiikin massakäytön esim. tapahtumissa.

Tekijänoikeusjärjestöt helpottavat musiikin oikeudenomistajien toimintaa. Tekijänoikeusjärjestö neuvottelee korvaukset tietyiltä musiikin käyttöalueilta oikeudenomistajien puolesta sekä kerää ja tilittää korvaukset kootusti suoraan oikeudenomistajille.

Tekijänoikeusjärjestöt myös valvovat oman alansa tekijöiden etuja ja oikeuksia mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön.

Gramex on äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö äänitteillä esiintyville esittäville taiteilijoille sekä äänitetuottajille.

Gramex tarjoaa lisensointipalveluja, jotka mahdollistavat äänitteiden ja musiikkivideoiden käytön sekä kerää korvauksia äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä ja tilittää ne esittäville taiteilijoille ja tuottajille.

Gramexin asiakkaaksi kannattaa liittyä, jos olet esiintynyt äänitteellä joko muusikkona, solistina tai kapellimestarina tai olet tuottanut äänitteen. Tällöin saat myös osuutesi äänitteiden käytöstä kertyneistä korvauksista – edellyttäen, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus ja musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus. Asiakkaaksi liittyminen on täysin maksutonta.

Gramex kerää korvauksia muun muassa äänitteiden julkisesta esittämisestä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä taustamusiikkina esimerkiksi kahviloissa ja ravintoloissa. Lisäksi korvauksia kerätään radiokanavilta äänitteiden radiosoitoista sekä tietyistä audiovisuaalisista tuotannoista kuten tv-ohjelmista. Ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmimien tilityssopimusten perusteella Gramex kerää korvauksia myös kotimaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla. On hyvä huomioida, että musiikin suoratoistopalveluista Gramex-korvauksia ei kerry.

Korvausten saamisen edellytyksenä on, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Yleensä ääniteilmoituksen tekeminen on äänitteen taloudellisen tuottajan vastuulla, mutta myös muusikon kannattaa aina tarkistaa, että ilmoitus on tehty oikein.

Äänitteitä julkaistaessa on aina tärkeää tehdä ääniteilmoitus Gramexille. Ääniteilmoituksessa ilmoitetaan tarkasti äänitettä koskevat tunnistetiedot sekä tiedot tuottajasta ja äänitteellä esiintyvistä taiteilijoista raitakohtaisesti.

Ääniteilmoituksen perusteella Gramex pystyy kohdistamaan esimerkiksi radiokanavien ja muiden musiikinkäyttäjien raportoimat soittokerrat oikeille äänitteille sekä maksamaan niiden perusteella korvaukset äänitteen tuottajalle ja äänitteellä esiintyville taiteilijoille.

Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex-portaalissa viimeistään äänitteen julkaisukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ääniteilmoitus tulee tehdä, vaikka äänite julkaistaisiinkin ainoastaan digiversiona.

Yleensä ääniteilmoituksen tekeminen on äänitteen taloudellisen tuottajan vastuulla, mutta myös muusikon kannattaa aina tarkistaa, että ilmoitus on tehty oikein.

Gramex maksaa korvauksia äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä äänitteellä esiintyville taiteilijoille sekä äänitteen tuottajalle.

Gramex-tuottajakorvaukset maksetaan äänitteen taloudelliselle tuottajalle. Gramexin tilityssäännön mukaan äänitteen tuottaja on se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö, ”jonka aloitteesta ja vastuulla esityksen ääni, muu ääni tai ääntä edustavat merkit ensikertaa tallennetaan.”

Äänitteen tuottajalla ei siis tarkoiteta niin sanottua taiteellista tuottajaa vaan tahoa, joka vastaa äänitteen tuotantokustannuksista. Tuottajana voi toimia esimerkiksi levy-yhtiö tai artisti–tuottaja.

Teosto on tekijänoikeusjärjestö musiikintekijöille eli säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille sekä musiikkikustantajille.

Teosto myy ja myöntää käyttölupia musiikin käyttäjille, kuten yrityksille ja muille organisaatiolle, jotka käyttävät musiikkia. Teosto kerää musiikin käyttäjiltä korvauksia teosten käytöstä Suomessa ja ulkomailla, ja tilittää ne edustamilleen musiikintekijöille ja kustantajille.

Teoston asiakkaaksi kannattaa liittyä, kun sinulla on vähintään yksi sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös, jota on esitetty julkisesti tai joka on tallennettu ääni- tai audiovisuaaliselle tallenteelle. Tällöin saat myös korvauksia aina, kun teostasi esitetään julkisesti tai se tallennetaan äänitteelle – edellyttäen, että teoksesta on tehty Teostolle teosilmoitus ja esityksistä esitysilmoitus. Teoston henkilöasiakkaan liittymismaksu on 124 euroa. Liittymismaksu maksetaan kerran, eli vuosittaisia maksuja ei ole.

Teosto kerää ja tilittää korvauksia musiikintekijöille musiikin monenlaisesta käytöstä. Teosto kerää korvauksia, kun musiikkia esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, netissä, konsertissa tai taustamusiikkina. Lisäksi korvauksia kerätään, kun musiikkia tallennetaan äänitteelle kuten CD- tai vinyylilevylle. Teosto lisensoi musiikkia myös erilaisille alustoille kuten suoratoistopalveluihin, jolloin korvauksia kerätään myös yksityishenkilöiden musiikinkäytöstä.

Teoston solmimien vastavuoroisuussopimusten perusteella Teostolle tilitetään ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen keräämiä korvauksia teosten käytöstä ulkomailla. Nämä korvaukset Teosto tilittää edelleen musiikintekijöille, joiden musiikkia on esitetty ulkomailla.

Muista tehdä Teostoon teosilmoitus, kun luot uuden sävellyksen, sanoituksen tai sovituksen. Teosilmoituksen tekeminen on edellytyksenä sille, että Teosto voi maksaa sinulle tekijänoikeuskorvauksia, kun tekemääsi teosta esitetään julkisesti tai se tallennetaan äänitteelle tai audiovisuaaliselle tallenteelle.

Teosilmoitus kannattaa tehdä heti teoksen valmistuttua, mutta sen voi tehdä myös jälkikäteen, jos se on jäänyt tekemättä.

Teosilmoituksen voi tehdä Teoston verkkopalvelussa ja siinä ilmoitetaan teoksen nimi, sen tekijät sekä tekijöiden ja mahdollisen kustantajan jako-osuudet eli kullekin maksettava prosenttiosuus teoksen käyttökorvauksesta.

Jotta Teosto voi maksaa korvauksia musiikin tekijöille, tulee Teostolle toimittaa esitysilmoitus. Ilmoituksessa kerrotaan, mitä musiikkia bändit, orkesterit, kuorot ja muut musiikin esittäjät ovat esittäneet keikoillaan ja konserteissaan. Esitysilmoituksen tekeminen ei edellytä Teoston asiakkuutta eikä se maksa mitään.

Esitysilmoituksen tietojen perusteella Teosto maksaa tekijänoikeuskorvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty. Esitysilmoitus tulee tehdä myös esittäessäsi itse tekemääsi musiikkia.

Esitysilmoituksessa mainitaan muun muassa esiintymisen ajankohta, esiintymispaikka, tapahtuman järjestäjä sekä esitetyt teokset.

Kustannussopimus on musiikkiteoksen tekijän eli säveltäjän, sanoittajan tai sovittajan sekä musiikkikustannusyhtiön välinen tekijänoikeussopimus, jolla tekijä siirtää kustantajalle yksinoikeuden määrätä tekemästään teoksesta.

Musiikkikustantajan tehtävänä on edistää teosten kaupallista käyttöä eli levittää, markkinoida ja hallinnoida teoksia. Kustantajan tehtävänä ja velvollisuutena voi olla esimerkiksi etsiä teoksille esittäjiä tai liittää niitä audiovisuaalisiin teoksiin, kuten mainoksiin ja elokuviin.

Kustannussopimuksen tavoitteena on taloudellinen hyöty sekä musiikin tekijälle että kustantajalle. Palkkiona työstään kustantaja saa osuutensa kustantamiensa teosten tekijänoikeuskorvauksista eli musiikintekijän Teosto-tuloista.

Tekijänoikeuslain lähtökohtana on, että oikeus syntyy sille, joka luo tai esittää teoksen. Näin ollen työsuhteessa luodun tekijänoikeudella tai lähioikeudella suojatun teoksen tai esityksen oikeudenomistaja on työntekijä. Poikkeuksena on kuitenkin tietokoneohjelmat ja tietokannat, joiden tekijänoikeus kuuluu työnantajalle, jos niiden luominen on kuulunut työntekijän työtehtäviin.

Työsuhteissa luotuihin teoksiin ja esityksiin työnantaja saa kuitenkin yleensä oikeuden käyttää teosta normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa. Oikeuden laajuus ratkaistaan tapauskohtaisesti ja se vaihtelee alakohtaisesti.

Muilta osin oikeuksien siirtymisestä työnantajalle on sovittava sopimuksella, kuten työsopimuksella tai erillisellä tekijänoikeussopimuksella. Myös alan työehtosopimuksessa voi olla tekijänoikeuksia koskevia ehtoja. Esimerkiksi Muusikkojen liiton äänilevytuottajien työehtosopimuksessa on sovittu tallennettujen suoritteiden käyttämisen ehdoista.

Cover-kappaleella tarkoitetaan lähtökohtaisesti kappaleen ensimmäisen levytyksen jälkeen tehtyä, eri esittäjän siitä tekemää levytystä tai esitystä.

Cover-kappaleen tallentamiseen tai julkiseen esittämiseen ei tarvita lupaa alkuperäiseltä tekijältä, jos noudattaa alkuperäistä sävellystä, sanoitusta ja sovitusta. Kuitenkin tekstin kääntämiseen toiselle kielelle sekä teoksen muunteluun tekijänoikeudellisesti merkittävässä määrin on oltava tekijän tai muun kappaleen oikeudenomistajan kuten kustantajan tai perikunnan lupa.

Jos cover-kappale julkaistaan fyysisessä muodossa, kuten CD-levyllä, tulee Pohjoismaiselta tekijänoikeusjärjestö NCB:ltä (Nordisk Copyright Bureau) hakea tallennuslupa ja maksaa siihen liittyvät maksut. Ainoastaan digitaalisessa muodossa julkaistun kappaleen kohdalla suoratoistopalvelu huolehtii kappaleen lisensoinnista palvelussaan. Cover-kappaleen julkaisun yhteydessä tulee ilmoittaa kappaleen alkuperäiset tekijät.