Esittäjille luovuttamaton korvausoikeus suoratoistosta

Sisältöjen käyttö kasvaa, yritysten liikevoitto kasvaa, mutta musiikin esittäjille ei silti jää jaettavaa. Lainsäädäntö on saatava takaamaan musiikin esittäjien asianmukaiset korvaukset.

Esittäjille luovuttamaton korvausoikeus suoratoistosta

Musiikin esittäjien oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen suoratoistokäytöstä ei tällä hetkellä toteudu tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti. Musiikin käyttö on digipalvelujen myötä kasvanut valtavasti, mutta musiikin esittäjän saama korvaus on samalla pienentynyt merkittävästi. 

Tekijänoikeuslakiin on lisättävä musiikin esittäjien luovuttamaton korvausoikeus suoratoistokäytöstä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi, että suoratoistopalvelut olisivat velvollisia maksamaan osan musiikin suoratoistokäytöstä kertyvistä tuloista Gramexin kautta muusikoille – samalla tavalla kuin radiokanavat.

Suoratoistopalveluiden tulonjako määrittää merkittävästi musiikin esittäjien toimeentuloa

Digitalisaation myötä olemme siirtyneet kuluttamaan musiikkia erilaisten suoratoistopalveluiden kautta. Musiikin kuuntelu siirtyy radiosta ja äänitteiltä suoratoistopalveluihin, kuten Spotifyhin. Niissä käyttäjät voivat kuukausimaksua vastaan kuunnella musiikkia rajattomasti.

Sisällön takana ovat musiikin esittäjät – artistit ja muusikot. Suoratoistopalvelut ovat tuoneet sisällöt entistä vahvemmin mukaan jokaisen arkeen ja juhlaan.

Kasvava suosio ei kuitenkaan tarjoa juhlaa musiikin esittäjille – muutoksen myötä heidän saamansa korvaukset teosten käytöstä ovat romahtaneet, ja joissain tapauksissa niitä ei tule lainkaan. Nykyiset ja tulevat sukupolvet nauttivat musiikista pääasiallisesti suoratoistopalveluissa, joten jatkossa nimenomaan suoratoistopalveluiden tulonjako määrittää merkittävästi musiikin esittäjien toimeentuloa.

Sisältöjen käyttö kasvaa, yritysten liikevoitto kasvaa – musiikin esittäjille ei silti jää jaettavaa.

Useimmat musiikin esittäjät eivät saa suoratoistopalveluista korvausta

Musiikin esittäjät panostavat suuren määrän aikaa ja rahaa erilaisten sisältöjen luomiseen ja työskentelevät intohimoisesti niiden parissa, mutta suurikaan menestys ei takaa esittäjälle tämän ansaitsemaa taloudellista hyötyä.

Tällä hetkellä useimmat musiikin esittäjät eivät saa suoratoistopalveluista korvausta, ja loput joutuvat tyytymään hyvin vähäisiin tai jopa olemattomiin korvauksiin.

Tuottajat edellyttävät, että musiikin esittäjät siirtävät oikeutensa tuottajalle mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman pientä korvausta vastaan.

Oikeudet ovat musiikin esittäjien taloudellista pääomaa

Nykyinen lainsäädäntö ei takaa asianmukaista korvausta musiikin esittäjille suoratoistosta: sen sijaan muusikot neuvottelevat itse korvauksestaan vahvemmassa neuvotteluasemassa olevien yhtiöiden kanssa. Tuottajat edellyttävät, että musiikin esittäjät siirtävät oikeutensa tuottajille ja tuotantoyhtiöille mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman pientä korvausta vastaan.

Musiikkialan ansaintamalli perustuu näiden oikeuksien kaupallistamiseen, ja nimenomaan niiden tulisi taata musiikin esittäjien elanto – ne ovat musiikin esittäjien taloudellista pääomaa.

Studiomuusikot saavat normaalisti vain kertakorvauksen vastineeksi työstään. He eivät siis saa mitään osuutta suoratoiston tuottamasta tulosta. Sopimuksissa artistien saamat käyttöön perustuvat korvaukset eli rojaltit ovat pienet.

Lainsäädäntö on saatava takaamaan musiikin esittäjien asianmukaiset korvaukset.

Vain lakimuutos takaa oikeudenmukaisuuden

Selvää on, että musiikin esittäjät eivät saa oikeudenmukaista osuutta suoratoistokäytön tulonjaossa. Yksittäisillä musiikin esittäjillä ei ole mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan suuria suoratoistoalustoja tai monikansallisia yhtiöitä vastaan. Tämän vuoksi on lainsäädäntökeinoin varmistettava, että musiikin esittäjille maksetaan asianmukainen korvaus suoratoistokäytöstä. Juuri tätä edellyttää myös 2019 voimaan tullut Euroopan unionin tekijänoikeusdirektiivin 18 artikla, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että esittävät taiteilijat saavat asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen teostensa hyödyntämisestä.

Musiikin esittäjien osuuden korottaminen oikealle tasolle direktiivin vaatimusten mukaisesti voidaan toteuttaa vain lakimuutoksella: musiikin esittäjille tulee taata oikeus luovuttamattomaan korvausoikeuteen suoratoistokäytöstä, jossa korvausten neuvottelemisesta vastaavat tekijänoikeusjärjestöt, kuten musiikin tekijöiden kohdalla jo tapahtuu.

Tule mukaan kampanjoimaan!

Lisätiedot:

Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi
+358 44 544 0208

Video ja grafiikka:

Tussitaikurit

Videon lukija:

Vuokko Hovatta