Työsuhde vai yrittäjyys

Muusikoiden töistä sovitaan sekä työsopimuksin että toimeksiantosopimuksin. Työsopimuksen perusteella syntyy työsuhde, jossa työllistyt työntekijänä. Toimeksiantosopimuksen perusteella syntyy yritysten tai yrityksen ja elinkeinonharjoittajan välinen sopimus, jolloin työllistyt itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Näillä seikoilla on vaikutusta mm. tapaturmavakuuttamiseen, verotukseen, työttömyysturvaan ja eläkkeen kertymiseen sekä sovellettavaan lainsäädäntöön. Työsuhteen tai yrittäjyyden tunnusmerkkien täyttyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Yksityiskohdilla on merkitystä, mutta tarkastelussa kokonaisuus ja käytännön tosiseikat ratkaisevat. Siksi on tärkeää, että sopimuksen osapuolilla on sama näkemys tehdyn sopimuksen sisällöstä. Esimerkiksi pelkästään se, että toimitat verokortin palkkion maksajalle, ei tee työstä työsuhteista ja pelkästään sopimuksen nimeäminen toimeksiantosopimukseksi ei poissulje sitä, etteikö kyseessä silti olisi työsuhde. Alle on listattu eroja, jotka on hyvä ottaa huomioon ja tiedostaa sopimuksen luonnetta valittaessa ja sopimussuhdetta solmittaessa.

TyösuhdeToimeksianto
Sopimus: Työsopimus
Osapuolet: Työnantaja ja työntekijä
Sopimus: Työsopimus
Osapuolet: Työnantaja ja työntekijä
Työstä sovitaan työsopimuksella. Sopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai sähköinen.Työstä sovitaan työsopimuksella. Sopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai sähköinen.
Työsuhteessa tehtävä työ edellyttää henkilökohtaista sitoutumista eli olet henkilökohtaisesti sitoutunut tekemään työsuorituksen.

Työnantaja hoitaa tilallesi sijaisen, jos olet esim. sairauden takia estynyt tekemästä työtä.
Toimeksiannossa sovitun työn voit tehdä sinä itse, mutta voit osoittaa tilalle toisen henkilön esim. tuuraajan, jos olet itse estynyt.

Toimeksiantosopimuksen osapuolena voi olla esim. yksityishenkilö, yksityinen ammatinharjoittaja, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö.
Toimeksiannossa sovitun työn voit tehdä sinä itse, mutta voit osoittaa tilalle toisen henkilön esim. tuuraajan, jos olet itse estynyt.

Toimeksiantosopimuksen osapuolena voi olla esim. yksityishenkilö, yksityinen ammatinharjoittaja, osakeyhtiö tai muu oikeushenkilö.
Toimit itsenäisesti. Sopimuksen toinen osapuoli ei johda tai valvo toimintaasi. Voit valita työntekopaikan, ajankohdan ja tavan, kunhan työ tulee tehtyä sopimuksen mukaisesti.

Tämä voi tietysti edellyttää työsuoritusta tietyssä paikassa tiettynä aikana.
Maksettava vastike on palkkaa.

Työnantaja maksaa palkan sovittuna palkanmaksupäivänä.

Työnantaja pidättää palkasta verokorttisi mukaisen ennakonpidätyksen.

Työnantaja maksaa palkanmaksun yhteydessä työntekijän eläkevakuutuksen ja työttömyysvakuutusmaksun.
Maksettava vastike on työkorvausta.

Tilaaja maksaa työkorvauksen laskua vastaan.

Jos et kuulu ennakkoperintärekisteriin, pidättää korvauksen maksaja korvauksesta verokorttisi mukaisen ennakonpidätyksen.

Jos kuulut ennakkoperintärekisteriin, huolehdit itse ennakonpidätyksestä.

Huolehdit itse omasta eläkevakuutuksestasi ja sosiaaliturvastasi.

Lisäksi voit olla arvonlisäverovelvollinen, jos liikevaihtosi ylittää arvonlisäverovelvollisuuden alarajan.
Työnantaja vakuuttaa sinut tapaturman varalta.Vastaat itse tapaturmavakuutuksesta.
Työnantaja järjestää työterveyshuollon.Vastaat itse terveydenhuollostasi.
Työ kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos olet palkansaajien työttömyyskassan jäsen.Työ kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos olet vakuuttanut itsesi yrittäjien työttömyyskassassa.
Työ kerryttää eläkettä.Työ kerryttää eläkettä, jos olet eläkevakuuttanut itsesi työskentelyajalle.
Jos sairastut työsuhteen alettua, on sinulla mahdollisuus jäädä lääkärin määräyksestä sairauslomalle ja saada sairausajan palkkaa.Jos sairastut, joudut pääsääntöisesti kuitenkin huolehtimaan sopimuksen täyttämisestä. Sairastumisen ajalta voit saada sairauspäivärahaa.

Oikeudesta purkaa toimeksiantosopimus sairauden takia pitää sopia erikseen työstä sopiessa.
Työsopimus voidaan päättää työsopimuslain mukaisesti joko irtisanomalla tai purkamalla.Sopimus voidaan päättää sovittujen. sopimusehtojen mukaisesti, yhteisesti sopimalla tai yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti.
Työnantaja on velvollinen korvaamaan sivulliselle vahingon, jonka työntekijänä virheelläsi tai laiminlyönnilläsi työssäsi aiheutat.

Työntekijänä olet korvausvelvollinen työnantajaan nähden, jos teko on tahallinen tai huolimaton. Jos kyseessä on vain lievä huolimattomuus, et ole korvausvelvollinen.

Työntekijä on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi.
Olet lähtökohtaisesti vastuussa aiheuttamastasi vahingosta. Jos toimeksiantosuhteessa toinen sopimusosapuoli ei täytä sopimusvelvoitettaan, on hän velvollinen korvaamaan toiselle aiheutuneen vahingon. Sopimuksen vastuunrajoitusehdolla voidaan supistaa vahingonkorvausvastuuta eri tilanteissa.
Työsuhteen taustalla vaikuttaa työlainsääntö (esim. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja lukuisat muut lait) sekä mahdollinen työhön soveltuva työehtosopimus.

Työntekijää suojellaan sopimussuhteen heikompana osapuolena.
Sopimussuhteen taustalla vaikuttavat yleiset sopimusoikeudelliset säännökset. Työehtosopimukset eivät ulotu toimeksiantoihin.

Ei työntekijän suojaa. Osapuolet nähdään tasavertaisina sopimuskumppaneina.

Yrittäjänä keikkoja kuluttajille (yksityishenkilöille) myytäessä sovelletaan kuluttajansuojalainsäädäntöä.
Työsuhteisen työn osalta sinut luokitellaan palkansaajaksi.Toimeksiannon osalta sinut luokitellaan yrittäjäksi, vaikka et olisi rekisteröitynyt yrittäjäksi eikä sinulla olisi Y-tunnusta.

Keikkalaisten työehtosopimuksista ja työn sopimisesta

Yleisimmät työehtosopimukset:

Orkesterityö

Studiotyö

Orkesterityö

Studiotyö