Taiteilijoiden allianssimalli käytäntöön

Muusikkojen liitto peräänkuuluttaa itsensätyöllistäjien ja yksinyrittäjien olosuhteiden korjaamista ja kehittämistä eri tavoin sekä oikeudenmukaisia korvauksia musiikin esittäjille suoratoistokäytöstä. Yksi tavoitteista on taiteilija-allianssin pilotointi. Vuonna 2019 luovutetussa selvityksessä todettiin, ettei esteitä allianssille ole.

Allianssi on freelancetaiteilijoille tarkoitettu työllistämismalli, jossa sen jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille tarjotaan ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteen muodossa. Allianssi helpottaisi taiteilijoiden toimeentuloa ja mahdollistaisi työskentelyä väliaikaisten työttömyysjaksojen sijaan.

Sen lisäksi allianssi on dynaaminen yhteisö, jonka intresseihin kuuluu alan kehittäminen sekä työskentelyn mahdollistaminen. Allianssi myös kouluttaa jäseniään sekä edistää työllistymistä verkostojen rakentajana ja ammattitaidon kehittäjänä. Samalla sen myötä freelancereille voidaan mahdollistaa paljon sellaista, joka pysyvässä työsuhteessa oleville on arkipäivää, kuten työterveyshuolto.

Allianssi hyödyttää taiteilijoiden itsensä lisäksi monin tavoin yhteiskuntaa. Se vähentää työttömyysturvamenoja, ja taiteilijoiden lisääntyneen työllisyyden myötä se edistää taidemuotojen elinvoimaisuutta sekä ihmisten hyvinvointia.

Muusikkojen liiton peräänkuuluttama allianssin pilotointi kohdentuisi esittävien taiteiden ammattilaisille, kuten tanssitaiteilijoille, näyttelijöille ja muusikoille.

Professori Seppo Koskinen luovutti 29. tammikuuta 2019 opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen ja ehdotuksen taiteilija-allianssipilotin käynnistämisestä Suomessa. Selvityksessä todettiin, ettei esteitä allianssin toteuttamiselle ole. Vastaavaa taiteilija-allianssitoimintaa on Ruotsissa ja Norjassa.