SKAALA-hanke

SKAALA oli Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n (SOA) yhteistyössä toteuttama hanke, jonka ensimmäisessä osiossa selvitettiin koronapandemian vaikutuksia elävän musiikin toimialalle. Sen jälkeen alkaneen SKAALA-jatkohankkeen tavoitteena oli kehittää freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteita.

Hanke oli osa valtion rahoittamaa TYÖ2030-työelämän kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena oli luoda toimivampaa dialogia ja parempaa työhyvinvointia suomalaiseen työelämään. SKAALA-hanke tarjosi erityyppisiä palveluita vastaamaan pandemia-ajan jälkeisiin tarpeisiin sekä loi tietoa ja aloitteita kulttuuri- ja tapahtuma-alan työhyvinvointirakenteiden kehittämiseksi.