Digiklubi-hanke

Muusikkojen liiton Digitaalinen klubi -hankkeessa kehitetään G Livelab -konseptia. Helmikuussa 2022 käynnistynyt hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rakennetuella, jolla edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Hanke sijoittuu välille 2022–2024. Rakennetuki on Euroopan unionin rahoittama.

Digitaalinen klubi –hankkeessa luodaan ja pilotoidaan digitaalista klubikonseptia. Tavoitteena on rakentaa digitaalinen ohjelmisto- ja sisältöpaketti, joka kattaa G Livelab -konseptin keskeiset elementit:

Digitaalinen klubi -hankkeessa tuodaan G Livelab –klubien edistyksellinen konsepti digitaaliseen muotoon.

Tavoiteltava lopputulos on huippuluokan musiikkiklubikonsepti, jonka toiminta on optimaalista niin yleisön, esiintyjien kuin työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös edistää koko toimialan kehittymistä ja uudistumista pidemmällä aikavälillä hankkeen tuloksia hyödyntämällä. Konsepti ja klubitoteutukset ovat monistettavissa ja toistettavissa – muuallakin kuin Suomessa.

Lisätiedot

Pekka Lehti
Hankepäällikkö
pekka.lehti@muusikkojenliitto.fi