Muusikot tempaavat freelancetyön terveyshaasteita vastaan

20 freelancemuusikkoa on aloittanut Hakaniemen Tempaus-Areenalla harjoittelun painonnostovalmentaja Matti ”Masa” Vestmanin opissa. Ryhmä on osa Muusikkojen liiton, Sydänliiton ja Freelancemuusikot ry:n vuoden 2018 lopulla käynnistynyttä yhteistä terveyshanketta, jonka tavoitteena on tukea freelancemuusikkoja kohti terveempää elämää.

Terveyshanke käynnistyi joulukuussa 2018 Muusikkojen liiton freelancer-jäsenille suunnatulla terveyskyselyllä. Kyselyyn vastasi yli 400 muusikkoa, joista lähes puolet ilmoitti kiinnostuksensa osallistua liikuntaryhmään.

Kyselytutkimus paljasti, että 65 % vastaajista kokee itsensä jonkin verran tai erittäin uupuneeksi ja stressaantuneeksi johtuen erityisesti toimeentulon epävarmuudesta ja epäsäännöllisistä työajoista. Esille nousivat myös sellaiset tuki- ja liikuntaelinperäiset vaivat, jotka haittaavat täysipainoista muusikon työtä. Terveyskyselyn tulokset analysoi Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala, ja analyysin tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä >.

Freelancemuusikoille suunnattu terveyshanke ja viestintäkampanja on pilottiprojekti, jonka tarkoituksena on myös laajemmin kääntää huomio itsensä työllistävien ja freelancetyösuhteissa toimivien henkilöiden terveyteen. Työelämän rakennemuutoksessa he ovat kasvava joukko, jolla ei työnantajansa kautta ole mahdollisuutta työterveyspalveluihin eikä tuettuun liikuntaan ja ruokailuun.

Pilotista saatuja oppeja pyritään soveltamaan myös muihin ammattialoihin, joissa freelancetyösuhteet ovat yleisiä ja terveyshaasteet liittyvät usein epävarmuuden ja stressin sietämiseen. Näitä ovat graafikot, toimittajat, näyttelijät sekä monet muut luovien alojen ammatit.

”Kun työelämän rakennemuutoksen myötä kasvaneet terveyshaasteet epätyypillistä työtä tekevien ja itsensä työllistävien osalta tunnistetaan ilmiönä, on pyrittävä löytämään realistisia keinoja ratkaista tämän kasvavan joukon terveyshaasteet. Toimivan perusterveydenhuollon lisäksi voitaisiin tuottaa monistettavia ja kohtuuhintaisia elämäntapakannustinpalveluita ja tehdä niiden seurantaa digitaalisten ja fyysisten kohtaamisten välimuotona. Tavoitteet tulee muodostaa pitkälle aikavälille ja niiden muodostamisessa sekä niihin pyrittäessä tarvitaan Sydänliiton lisäksi myös muita toimijoita ja osaamista sekä päättäjien tahtoa”, kertoo Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax.

Pilottihankeen tiimoilta käynnistyy keväällä 2019 Suomen tunnetuimmiksi freelancemuusikoiksi itseään nimittävien Rotsin & Jyrän tähdittämä kolmiosainen kuvitteellinen dokumenttisarja. Sarja julkaistaan projektin tekeillä olevilla verkkosivuilla, jotka tulevat tarjoamaan paitsi Matti ”Masa” Vestmanin muusikoille suunnattuja liikunnallisia ohjeita myös Sydänliiton muusikoille suunnattua tietoa ravinnosta, unesta sekä liikunnan vaikutuksesta luovuuteen.

 

Kuva: Joonas Huikuri