Artisti, toteutuvatko oikeutesi? Vastaa kyselyyn tekijänoikeuslain toteutumisesta!

Uusi tekijänoikeuslaki astui voimaan Suomessa keväällä 2023. Lakiin implementoidun EU:n tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena oli parantaa esittävien taiteilijoiden asemaa. Nyt selvitetään, toteutuuko tekijänoikeuslain sisältö käytännössä ja saavatko musiikin esittäjät kohtuullisen korvauksen oikeuksiensa hyödyntämisestä.

Kansainvälisen artistijärjestö IAO:n ja esittäjien lähioikeuksien yhteishallinnointiorganisaatioita edustavan AEPO-ARTIS:in yhteistyössä toteuttaman kyselyn tavoitteena on selvittää, noudattavatko levy-yhtiöt uusia tekijänoikeuslain säännöksiä ja maksavatko ne lainmukaisia korvauksia artisteille.

Nykyisen Suomen tekijänoikeuslain mukaan:

  1. Kaikkien musiikin esittäjien on saatava kohtuullinen korvaus oikeuksiensa hyödyntämisestä.
  2. Levy-yhtiöiden tulee antaa rojalteja saaville musiikin esittäjille tietoa siitä, mitä yhtiöt ansaitsevat heidän äänitteillään. Levy-yhtiö on velvollinen kertomaan, kuinka paljon he saavat tuloja artistin musiikin kuuntelusta suoratoistopalveluissa. Samalla yhtiöiden on tarjottava tietoa fyysisten äänitteiden ja synkronointisopimusten tuotoista.
  3. Levy-yhtiöiden on korotettava artistin rojaltiprosenttia, mikäli se on liian alhainen suhteessa siihen, mitä yhtiö äänitteillä ansaitsee. Jos prosentti on liian alhainen suhteessa äänitteellä ansaittavaan tuloon, levy-yhtiön on nostettava rojaltiporosenttia.
  4. Joissain tapauksissa artisti on oikeutettu saamaan oikeudet takaisin levy-yhtiöltä, esimerkiksi silloin, kun levy-yhtiö ei ole hyödyntänyt luovutettuja oikeuksia kohtuullisen ajan kuluessa sitä, kun oikeuksien luovutusta koskeva sopimus on tehty.

Kyselyyn vastaaminen vie noin viisi minuuttia. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaajat saavat kutsun ilmaiseen verkkotyöpajaan, jossa tarjotaan tietoa lakimuutoksen vaikutuksista esittäjän oikeuksiin. Paikalla työpajassa on asiantuntijoita ja juristeja vastaamassa osallistujien kysymyksiin sekä keskustelemassa aiheesta.

Vastaa kyselyyn >