FIM: Turvallisen työhön paluun suositus orkesterimuusikoille

Kansainvälinen Muusikkojen liitto (FIM) on laatinut turvallisen työhön paluun suosituksen orkesterimuusikoille. Suositus on laadittu niin kansainvälisten kuin kansallisten työhön paluuta suunnittelevien ryhmien avuksi ja tueksi. Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Patrik Stenström on ollut mukana suosituksen muotoilussa.

Kansainvälisen Muusikkojen liiton (FIM) suositus keskittyy siihen, miten koronaviruspandemiaan liittyvät riskit orkesterityössä tulisi huomioida työntekijöiden kannalta, kun työhön paluu on ajankohtainen. Siinä ohjeistetaan muun muassa turvaväleihin, tilajärjestelyihin sekä työvälineiden puhdistamiseen liittyen.

Suositus on laadittu niin kansainvälisten kuin kansallisten työhön paluuta suunnittelevien ryhmien avuksi ja tueksi, ja sen muotoiluun osallistui noin 30 liittojen edustajaa. Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Patrik Stenström on ollut mukana suosituksen laatimisessa ja edistänyt asiaa kotimaan orkestereissa.

”Sekä kansainvälinen että kansallinen projekti ovat olleet yhtä aikaa käynnissä. On ollut mielenkiintoista seurata sitä, miten hyvin ja nopeasti tiedonkulku toimii kansainvälisellä tasolla, kun kaikki tieto, tutkimukset ja raportit ovat luettavissa yhtä lailla kaikkialla”, Stenström kommentoi.

Stenströmin mukaan suosituksen on oltava seikkaperäinen niitä maita varten, joissa työnantajan vastuu on vähäisempi ja joissa tarvitaan enemmän ohjausta – ja joissa intressi saada toiminta nopeasti käyntiin vaikka hieman turvallisuutta uhmaten ovat suurempi.

”Samalla sen pitää toimia myös Suomen kaltaisessa maassa, jossa enemmänkin halutaan varmistaa, ettei aloiteta liian aikaisin.”

Englanninkielinen suositus löytyy alta.