Hallitusohjelmatavoitteissaan kaudelle 2023–27 Muusikkojen liitto peräänkuuluttaa itsensätyöllistäjien ja yksinyrittäjien olosuhteiden korjaamista ja kehittämistä eri tavoin sekä oikeudenmukaisia korvauksia musiikin esittäjille suoratoistokäytöstä.

Freelancerin työttömyysturva aukottomaksi

Työttömyysturvalainsäädännön tulkinnanvaraisuuden vuoksi luovien alojen palkansaajat jäävät usein työttömyysturvan ulkopuolelle, koska heidän tulkitaan työllistyneen omassa työssään. Esimerkiksi ammattitaitoaan ylläpitävä tai ohjelmistoa valmisteleva muusikko törmää helposti tähän ongelmaan.

Tilanne tulee korjata poistamalla omassa työssä työllistymisen kategoria työttömyysturvalaista.

Kollektiivinen neuvotteluoikeus itsensätyöllistäjille ja yksinyrittäjille

Euroopan komissio hyväksyi syyskuun 2022 lopulla suuntaviivat EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta yksinyrittäjien työoloja koskeviin työehtosopimuksiin. Suuntaviivat tekevät selväksi, ettei kilpailulainsäädäntö estä itsenäisten ammatinharjoittajien työehtosopimustoimintaa.

On varmistettava, että Suomen lainsäädäntö tunnustaa heikommassa neuvotteluasemassa olevien yksinyrittäjien neuvotteluoikeuden ja työehtosopimukset yhdenvertaisesti työsuhteisten kanssa.

Taiteilijoiden allianssimalli käytäntöön

Ruotsissa ja Norjassa käytössä oleva allianssi on freelancetaiteilijoille tarkoitettu työllistämismalli, jossa sen jäsenyyskriteerit täyttäville freelancereille tarjotaan väliaikaisen työttömyyden sijasta ammatillinen, taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko työsuhteen muodossa. Selvitys vastaavasta toiminnasta Suomessa toteutettiin vuonna 2019, eikä sille nähty esteitä.

Allianssimallia tulee pilotoida myös Suomessa: se hyödyttää taiteilijoiden itsensä lisäksi monin tavoin yhteiskuntaa. Malli vähentää työttömyysturvamenoja, ja taiteilijoiden aktivoimisen ja paremman työllisyyden myötä se edistää taidemuotojen elinvoimaisuutta ja saavutettavuutta.

Esittäjille luovuttamaton korvausoikeus suoratoistosta

Musiikin esittäjien oikeus asianmukaiseen ja oikeasuhtaiseen korvaukseen suoratoistokäytöstä ei tällä hetkellä toteudu tekijänoikeusdirektiivin mukaisesti. Musiikin käyttö on digipalvelujen myötä kasvanut valtavasti, mutta musiikin esittäjän saama korvaus on samalla pienentynyt merkittävästi.

Tekijänoikeuslakiin on lisättävä musiikin esittäjien luovuttamaton korvausoikeus suoratoistokäytöstä.


Lisätiedot:

Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi