Koronavirusepidemia ja sopimussuhteet

Koronavirusepidemiasta voi aiheutua muutoksia musiikkialan tapahtumiin ja työntekoon. Oikeus palkkaan perutun keikan kohdalla riippuu sopimussuhteesta.

Työsuhteet

Työntekijällä oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä, mikäli työnteko kokonaan estyy sekä työntekijästä että työnantajasta riippumattomasta syystä. Tällainen tilanne voi tulla eteen koronavirusepidemian vuoksi.

Karanteeni

Karanteenista johtuvan ajanjakson palkallisuus perustuu työehtosopimukseen: esimerkiksi kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ja teatterialan työehtosopimuksessa on sovittu tartuntatautilain mukaisten poissaolojen palkallisuudesta.

Mikäli työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole asiasta sovittu, on karanteenissa olevalla henkilöllä oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan ansionmenetyksen korvaamiseksi. Tartuntatautipäiväraha määrittyy tartuntatautilain ja sairausvakuutuslain mukaan.

Toimeksiannot ja ei-työsuhteiset sopimussuhteet

Työsuhteen ulkopuolisien sopimussuhteiden kohdalla korvausvelvollisuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti ja sopimuskohtaisesti. Pääsääntöisesti noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Tapahtumaa, tapahtumapaikkaa tai tapahtuma-aluetta koskeva, tapahtuman peruuttamiseen johtava viranomaismääräys voi lähtökohtaisesti muodostaa objektiivisen force majeure -perusteen peruutukselle puolin ja toisin.

In English / Englanniksi >