Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas 2023

Sisällys

1. Työsuhteessa, yrittäjänä vai omana työnä?

1.1 Täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit?

1.2 Täyttyvätkö yrittäjyyden tunnusmerkit?

1.3 Tarvittaessa tuomioistuin päättää työmuodon

1.4 Myös omassa työssä voi työllistyä

1.5. Lisätietoa luvun asioista

2. Miten keikkatyöläisen eläketurva karttuu?

2.1 Työeläke kertyy pienistäkin työrupeamista

2.2 Työnantaja järjestää työntekijän eläkevakuutuksen

2.3 Yrittäjän tulee itse ottaa eläkevakuutus

2.4 YEL-maksu joustaa tietyin ehdoin

2.5 Apurahatyöskentely voi myös kartuttaa eläkettä

2.6 Apurahalla työskentelevä hakee MYEL-vakuutusta itse

2.7 Turvaa saa myös työtapaturman ja ammattitaudin varalle

2.8 Lisätietoa luvun asioista

3. Miten perhevapaat määräytyvät?

3.1 Ennen uudistusta: äitiysraha on vain äidille

3.2 Ennen uudistusta: isälle on oma isyysraha

3.3 Ennen uudistusta: vanhempainrahan voi jakaa

3.4 Uudistuksen jälkeen: raskausraha on raskaana olevalle

3.5 Uudistuksen jälkeen: vanhempainraha jakautuu tasan

3.6 Lastenhoidon tuet säilyvät pääpiirteittäin ennallaan

3.7 Lisätietoa luvun asioista

4. Mitä tehdä, jos sairastuu?

4.1 Sairauspäivärahaa saa Kelasta tai Melasta

4.2 Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella

4.3 Osasairauspäiväraha tukee paluuta kokoaikaiseen työhön

4.4 Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä

4.5 Työntekijöillä on työterveyshuolto – yrittäjille vapaaehtoista

4.6 Yksityisen terveydenhuollon maksuista saa korvausta

4.7 Kuntoutus voi auttaa pysymään työ- ja toimintakykyisenä

4.8 Työntekijä voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle sairaan lapsen vuoksi

4.9 Lisätietoa luvun asioista

5. Miten rahoittaa opintoja?

5.1 Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukautta

5.2 Opintotuki turvaa toimeentuloa opintojen aikana

5.3 Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta

5.4 Työttömyysetuudellakin voi opiskella

5.5 Lisätietoa luvun asioista

6. Miten tulla toimeen työttömänä?

6.1 Kassat ja Kela maksavat työttömyysetuuksia

6.2 Työssäoloehto voi täyttyä, vaikka ei olisi työsuhteessa yhtäjaksoisesti

6.3 Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyysetuuksia

6.4 Kokeileva yrittäjä ei välttämättä menetä työttömyysturvaa

6.5 Jos lopettaa yritystoiminnan, voi saada työttömyysetuuksia

6.6 Yrityksen myyntivoitto siirtää päivärahan saamista

6.7 Päätoiminen apurahatyöskentely ei oikeuta työttömyysturvaan

6.8 Moni asia vaikuttaa työttömyysetuuksien suuruuteen

6.9 Työttömyysetuuksia voi saada myös soviteltuna

6.10 Lisätietoa luvun asioista

7. Mitä eläkettä saa eri elämäntilanteissa?

7.1 Vanhuuseläke alkaa määräiässä

7.2 Osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke tuovat joustoa

7.3 Ammatillinen kuntoutus vai työkyvyttömyyseläke?

7.4 Eläkehakemus ohjautuu oikeaan työeläkelaitokseen

7.5 Eläkkeellä saa tehdä töitä

7.6 Lisätietoa luvun asioista

8. Mitä tehdä, kun toimeentulo on tiukassa?

8.1 Pienituloinen voi saada tukea asumiseen

8.2 Toimeentulotuki kattaa elämän perusmenoja

8.3 Neuvonta ja sosiaaliset luotot voivat auttaa talousvaikeuksissa

8.4 Lisätietoa luvun asioista

9. Miten käy sosiaaliturvan, kun työ vie ulkomaille?

9.1 Sosiaaliturvaa säätelevät EU:n sosiaaliturva-asetus ja sopimukset

9.2 Työntekijä kuuluu pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvaan

9.3 Sosiaaliturvasopimuksissa ei yleensä ole yrittäjiä koskevia sääntöjä

9.4 Apurahalla ulkomaille lähtevät rinnastetaan yrittäjiin

9.5 Lisätietoa luvun asioista

Voit myös ladata Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaan pdf-muodossa:

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaan on tilannut ja ohjausryhmänä toiminut Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n kulttuurialan liittojen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäsenet: Muusikkojen liitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme, Näyttelijäliitto, Journalistiliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja SAK. Oppaan on toimittanut Anna-Sofia Nieminen.