Euroopan parlamentti hyväksyi tekijänoikeusdirektiivin

Äänin 438–226 hyväksytyn direktiivin tarkoituksena on muun muassa parantaa oikeudenhaltijoiden asemaa ja velvoittaa palveluntarjoajia korvaamaan sisällön käytöstä tekijöille ja esittäjille.

Tekijänoikeusdirektiivin myötä YouTuben ja vastaavien palveluiden tulee lisensoida sisältö ja sopia korvaukset materiaalista. Toistaiseksi palvelut ovat tulkinneet kuuluvansa EU:n sähkökauppadirektiivin alle, johon kuuluvan safe harbour -artiklan perusteella he ovat katsoneet olleensa vain teknisiä välittäjiä, eivätkä siksi vastuullisia sisällön lisensoinnista. ”Tästä johtunee, että YouTuben maksamat korvaukset oikeudenomistajille ovat olleet 20 kertaa pienemmät kuin esimerkiksi Spotifyn”, kommentoi Muusikkojen liiton lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen. Hänen mukaansa on ollut tulkinnanvaraista, onko safe harbour -artikla oikeastaan edes soveltunut palveluiden toimintaan.

”Tämän direktiivin hyväksyminen vahvistaa, että YouTuben toiminta on yleisölle välittämistä kuten vaikkapa Spotifynkin, ja nyt ehdoista on ruvettava asianmukaisesti sopimaan.”

Kohtuullinen korvaus ja avoimuusvelvoite

Direktiiviin sisältyy myös kohtuullisen korvauksen periaate: tekijöiden ja esiintyjien tulee saada sopiva ja oikeasuhteinen korvaus teostensa ja muun aineistonsa hyödyntämisestä. Lisäksi direktiivin avoimuusvelvoite tuo tekijälle ja esittäjälle oikeuden saada riittävän avoimesti tietoa siitä, mihin tilitykset perustuvat ja mistä tilitetty korvaus on kertynyt. Tämä velvoittaa kaikkia tahoja, jotka tilittävät tekijänoikeuskorvauksia oikeudenomistajille. Mikäli alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni verrattuna todellisuudessa syntyneisiin tuloihin, direktiivi tuo tekijälle ja esittäjälle myös oikeuden vaatia lisäkorvausta jälkeenpäin.

Direktiiviin sisältyy myös peruuttamisoikeus. Jos oikeudenomistaja on siirtänyt oikeudet yksinoikeudella, hänellä on oikeus peruuttaa oikeudensiirto mikäli aineistoa ei hyödynnetä tai jos raportointi jätetään jatkuvasti tekemättä. ”Eli vaikkapa levytyssopimus voidaan purkaa, jos tallenteita ei ole kuluttajien saatavilla tai jos riittävän avoimia rojaltiselvityksiä ei ole tehty”, tarkentaa Pokkinen.

Lisäksi uusi, vapaaehtoinen sovittelumenettely otetaan direktiivin myötä käyttöön avoimuuteen ja sopimuksen kohtuullistamiseen liittyvissä tapauksissa. ”Tämä tulee olemaan vaihtoehto oikeusprosessille. Tämä on käytäntö, joka pitää luoda”, sanoo Pokkinen.

Luovalla työllä pitää voida elää

Direktiivin valmistelu on ollut valmisteilla pitkään, ja siihen on Pokkisen mukaan sisältynyt monenlaisia vaiheita: ”On häkellyttävää, että nyt ollaan päästy tähän asti”, hän iloitsee. ”On hienoa, että lakia halutaan kehittää niin, että luovien tekijöiden ja esittäjien asemaa halutaan parantaa ja suojata. Ajatus siitä, että luovalla työllä pitää voida elää, näkyy näistä muutoksissa. Se on yksi koko tekijänoikeuslainsäädännön kantavista ajatuksista.”

Muusikkojen liitto on antanut direktiiviä koskevia lausuntoja ja kannanottoja yhteistyössä eri kansallisten ja kansainvälisten alan järjestöjen kanssa sekä ajanut asiaa poliittisten päättäjien suuntaan sekä kotimaassa että EU:ssa.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen iloitsee äänestystuloksesta: ”Tämä on jo tässä vaiheessa erittäin merkittävä saavutus eurooppalaisten luovan alan järjestöjen yhteistyössä ja selvä voitto tekijänoikeusrintamalle. Ei ollut mitenkään selvää, että näin hyvä tulos saataisiin. Äänestystulos 438–226 direktiivin puolesta oli vakuuttava näyttö siitä, että oikeudenhaltijoiden ääntä on kuultu.”

Direktiivin lopullinen muoto selviää päätöstä seuraavien jatkoneuvottelujen myötä.