Laskutusfirman asiakas – lue tämä

Laskutusfirmoista ainakin Eezy ja Ukko ovat ilmoittaneet lopettavansa työeläkemaksujen maksamisen palvelujen käyttäjien töistä 1.5.2017 alkaen.

Muutoksen perusteeksi on ilmoitettu työeläkeyhtiöiden päätökset. Palvelujen käyttäjien kerrotaan siirtyvän yrittäjien eläkelain (YEL) piiriin. Palkansaajatyöttömyyskassassa YEL:n piirissä oleva luokitellaan yrittäjäksi, eikä etuuksia kerry.

Jollei yrittäjästatusta halua, ei kyseisenkaltaista palvelua kannata käyttää, ja tulee olla ensi tilassa yhteydessä laskutusfirmaan toimeksiannon lopettamiseksi. Silloin toimeksianto kannattaa lopettaa joka tapauksessa ennen kuin YEL:in alaraja 7 645,25 euron yrittäjätulo täyttyy.

Myös muiden laskutusfirmojen asiakkaiden kannattaa tarkistaa, loppuuko työeläkemaksujen maksaminen. Työeläkemaksujen lisäksi kannattaa selvittää, maksaako laskutusfirma työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja.