Allekirjoita vetoomus: Soittimet käsimatkatavarana

Kansainvälinen musiikkiyhteisö vaatii EU:n ministerineuvostoa varmistamaan, että soittimien kuljettamista käsimatkatavarana koskevia käytäntöjä yhdenmukaistetaan EU-lainsäädännöllä.

Vuonna 2014 Euroopan parlamentti hyväksyi selvällä äänten enemmistöllä lentoliikenteen korvausvastuuta koskevan asetuksen 2027/97 muuttamiseen tähtäävän tekstin, jossa on myös soittimien kuljettamista käsimatkatavarana helpottava kohta.

Tekstistä tulee osa EU-lainsäädäntöä vasta, kun se on hyväksytty samoin ehdoin myös EU:n ministerineuvostossa.

Ministerineuvosto on kuitenkin ehdottanut ​​tekstistä poistettavaksi artiklan 6e, joka koskee muusikkojen oikeutta saada kunnollista kohtelua lentoyhtiöiltä. Neuvoston kanta on, että lentoyhtiöiden tulisi itse luoda omat käytäntönsä asiassa.

Yhdysvalloissa vuonna 2015 voimaan astuneissa hallinnollisissa säännöksissä soittimien kuljettamisesta ohjeistetaan samaan tapaan kuin artiklassa 6e, jonka poistamista EU:n ministerineuvosto ehdottaa.

Myös Euroopan unionin tulisi toimia oikeudenmukaisesti muusikkoja kohtaan. Nyt maailman musiikkiyhteisö vaatii EU:n ministerineuvostoa varmistamaan, että asetuksen 2027/97 artikla 6e säilyy samassa muodossa, jossa Euroopan parlamentti sen hyväksyi.

Muusikot ansaitsevat oikeudenmukaisen kohtelun matkustaessaan lentokoneella soittimiensa kanssa.

Allekirjoita vetoomus >