Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus nousee 50:een kesäkuussa

Koronapandemian vuoksi yli 10 hengen tapahtumat ovat olleet kiellettyjä 18. maaliskuuta 2020 alkaen, ja kielto on voimassa 31. toukokuuta 2020 saakka. Suomen hallitus on linjannut, että henkilömäärärajoitusta lievennetään 10 henkilöstä 50 henkilöön kesäkuun alusta alkaen toistaiseksi.

Rajoitukset astuvat voimaan aluehallintovirastojen (AVI) päätösten myötä. Kesää koskevat päätökset AVI valmistelee toukokuun loppuun mennessä, ja niistä tiedotetaan ja ohjeistetaan AVI:n verkkosivuilla.

Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen hallitus on linjannut kiellettäväksi heinäkuun loppuun asti. Hallitus arvioi tilanteen uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.