Yksityisen sektorin vuoden 2023 palkankorotukset

Keväällä 2022 solmituissa yksityisen sektorin työehtosopimuksissa (muun muassa Suomen kansallisoopperaa- ja balettia, äänilevytuotantoja, Radio sinfoniaorkesteria, teatterimuusikoita ja Ylen muusikkotyötä koskevat työehtosopimukset) vuoden 2023 palkankorotusten neuvottelu sovittiin tehtäväksi loppuvuonna 2022 sillä optiolla, että jos neuvottelutulosta vuoden 2023 palkankorotuksista ei saada, ovat sopimukset irtisanottavissa kokonaisuudessaan.

Yleistä linjaa ei nähtävissä – myös inflaatio heikentää näkymiä

Tupojen ja muiden keskitettyjen palkkaratkaisujen jälkeisessä maailmassa ratkaisuihin on tarkoitus päästä liitto- ja sopimuskohtaisesti. Silti viimeisimmät vuodet ovat osoittaneet, että korotustasot perustuvat niin sanottuun yleiseen linjaan, eivätkä aidosti sopimuskohtaiseen ratkaisuun. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa yleisen linjan määrittäjät, kuten teknologiateollisuus ja kemianteollisuus, eivät ole päässeet sopimukseen vuoden 2023 korotuksista, joten yleistä linjaa ensi vuodelle ei ole ainakaan vielä nähtävissä.

Myös maailmantilanne heikentää mahdollisuuksia nähdä tulevaan vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli syyskuussa 8,1 prosenttia. Palkankorotuksilla tätä kuilua ei kurota umpeen, joten tiedossa on väistämätön ostovoiman heikkeneminen. Erityisesti matalapalkka-aloilla tämä on iso ongelma, jos työstä maksettu palkka ei riitä elämiseen.

Taustalla neuvottelujen kokonaisuudessa vaikuttaa kesäkuussa aikaansaatu kunta-alan kolmivuotinen ratkaisu. Se sisältää kesäkuussa 2022 tehdyn yleiskorotuksen, joka on 46 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 2 prosenttia. Toisen ja kolmannen vuoden palkankorotukset ovat vähintään 1,9 prosenttia vuodessa. Sopimukseen sisältyy optio siitä, että jos vienti- ja kuljetusaloilla sovitaan korkeammista korotuksista vuosille 2023 tai 2024. Korotusten välinen erotus heijastetaan myös kunta-alan palkkaratkaisuun.

Korotustason on taattava työntekijöiden ostovoima

Nyt ollaan tilanteessa, jossa korotuspaine on suuri, mutta epävarmasta maailmantilanteesta johtuen päänavauksia ei ole vielä uskallettu tehdä. Joka tapauksessa korotustason on oltava jotain muuta kuin mitä viimeisimmissä sopimusratkaisuissa on päädytty sopimaan, jotta ostovoima ei supistu olemattomiin. Tulevaisuuteen ei tule synnyttää palkkakuoppaa, jonka kiinni kurominen vie kaiken resurssin alan työolojen kehittämiseltä.