Yksityisen kopioinnin hyvitys säilyy nykytasolla

Hallituksen esityksessä vuoden 2020 talousarvioksi esitetään yksityisen kopioinnin hyvityksen säilyttämistä nykytasolla vuosina 2020–2021.

Hyvitysmaksu tukee musiikkialan toimintaa laajasti, joten sen säilyttäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeää alan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Se on monimuotoisen musiikin mahdollistaja kaikkialla Suomessa sekä tekijälle että kokijalle.

Alun perin hyvitysmaksua kerättiin osana tallennusvälineiden myyntihintaa, ja vuodesta 2015 alkaen hyvitysmaksuvarat ovat tulleet valtion budjetista. Varat ohjataan luovien alojen tekijöille ja esittäjille säätiöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen kautta. Hyvitys oli vaarassa vähentyä tämänhetkisestä 11 miljoonasta tulevien vuosien aikana.

”Hyvitysmaksuasiassa on tehty paljon töitä päättäjien suuntaan”, kertoo Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen. ”Erityiskiitos tästä onnistumisesta kuuluu kaikille niille taiteilijoille, jotka omalla panoksellaan kampanjoinnissa mahdollistivat hyvän lopputuloksen. Samalla saatiin hiukan lisäaikaa sen pohtimiseen, millainen tulevaisuuden hyvitysmaksujärjestelmä voisi olla.”