Yhteinen tahto

Koronapandemia on globaali onnettomuus, jonka vaikutuksia ei kukaan voi enää välttää. Toteutetun kyselyn mukaan 96 prosenttia Muusikkojen liiton jäsenistä on menettänyt työtilaisuuksia. Kolmessa kuukaudessa yksin freelancereiden menetykset alalla ovat suuruusluokaltaan 25 miljoonaa euroa.

Eräissä Euroopan maissa on saatu nopealla aikataululla pystyyn tukiohjelmia isolla rahalla. Suomessakin on toivoa saada tukimiljoonia liikkeelle, ja nyt niitä tarvitaan. Hidasteena voi olla perisuomalainen varovaisuus, kursailu. Jos mietitään vielä… Onneksi maan hallitus on osoittanut johtajuutta. Tuki pitää vielä saada kanavoitua tarvitsijoille.

Suomalainen yhteiskunta on vauraampi kuin normaalioloissa edes tulee ajatelleeksi. Onnellisuudessa olemme myös kärkisijalla edelleen, ja musiikilla voi olla osansa siinä. Nyt testataan yhteistä tahtoa – kuinka tärkeää minulle on että muutkin pärjäävät.

Musiikkialalla on kaikki voimat valjastettu tilanteesta selviämiseen. Jokainen idea, aloite ja panos on tärkeä.

Pidetään huolta toisistamme!

 

Ahti Vänttinen on Muusikkojen liiton puheenjohtaja.