Vielä ehdit: Osallistu tutkimukseen työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista esittävissä taiteissa

Muusikkojen liitto kutsuu jäsenensä vastaamaan Työterveyslaitoksen kyselytutkimukseen, joka on osa esittävien taiteiden alan Floor Is Yours! -tutkimushanketta. Vastausaikaa on jatkettu 30.6.2018 saakka.

Floor is Yours! -hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten esittävien taiteiden aloilla huomioidaan työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, mitä niihin liittyvä haasteita alalla työskentelevät kohtaavat, ja miten alan työturvallisuutta ja -hyvinvointia voidaan kehittää. Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos.

Kyselyyn osallistujat pääsevät kertomaan näkemyksiään ja kokemuksiaan työhönsä liittyvistä vaaroista, häiriöistä sekä työturvallisuuden/-hyvinvoinnin hallinnasta ja kehittämistarpeista.
Vastaaminen vie aikaa noin 20–30 minuuttia, ja vastausaika päättyy 30.6.2018.

Pääset osallistumaan kyselyyn tästä >

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Floor Is Yours! -hankkeessa riskinarviointityökalujen ja turvallisuusjohtamisen toimintamallien kehittämisessä esittävien taiteiden aloille.

Vastaamalla voit vaikuttaa!

Lisätietoja hankkeesta >