Verokortti on uudistunut

Vuoden 2019 verokortti on toimitettu joulukuussa 2018, ja se tuli voimaan 1. helmikuuta 2019.

Mikäli verokortin tiedoissa on korjattavaa, voi muutosverokortin tilata OmaVero-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla osoitteessa vero.fi/omavero.

Uudistetussa verokortissa ei enää ole palkkakauden tulorajoja vaan pelkästään yksi tuloraja koko vuodelle, ja mikäli vuosituloraja ylittyy, työnantaja perii veron lisäprosentin mukaan. Jos verokorttiin merkittyä veroprosenttia halutaan korottaa, ilmoitus työnantajalle riittää.

Sivutuloille tai eri työnantajille ei enää lasketa eri veroprosenttia, vaan sama verokortti käy kaikille palkkatuloille, ja kaikki työnantajat käyttävät samaa verokortille laskettua veroprosenttia.

Verokorttia ei tarvitse enää toimittaa työnantajalle alkuperäisenä, vaan kopio riittää. Verokortti tai mahdollinen muutosverokortti toimitetaan kaikille työnantajille. Verokortin päätösosa jää sinulle.

Verohallinto muistuttaa, että muutoksen vuoksi on entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana. Palkkojen kertymistä kannattaa seurata erityisesti silloin, jos työnantajia on useita. Jos tuloraja näyttää ylittyvän tai vähennykset muuttuvat, muutosverokortin voi tilata OmaVerossa tai puhelimitse.