Vastaa taiteilijoiden työtä ja arkea koskevaan kyselyyn 15. maaliskuuta mennessä

Taidetyö ja talouden uudet muodot -hanke kutsuu taiteilijoita kertomaan kokemuksistaan työstä ja arjesta Suomessa. Projektissa selvitetään, miten taiteilijat elättävät itsensä, miten taidetyö yhdistyy muuhun työhön ja arkeen ja kuinka taiteilijan asiantuntijuus karttuu. Kyselyyn voi vastata 15. maaliskuuta saakka.

Taidetyö ja talouden uudet muodot – yksilöyrittäjyydestä kestäviin kollektiiveihin on monitieteinen tutkimusprojekti, joka kartoittaa ja analysoi taiteilijoiden työn muutoksia 2000-luvun Suomessa. Projektissa tutkitaan taiteilijoiden usein epätyypillistä työmarkkina-asemaa, taiteilijoiden yrittäjyyttä sekä erilaisia yhteisöllisiä tapoja työskennellä ja elää taiteen kentällä. Tutkimuksessa selvitään taiteilijoiden työn eri muotoja, heidän ansioidensa suhdetta työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä luovan työn ja muun elämän yhdistymistä taiteilijoiden arjessa.

Projekti kerää nyt eri alojen taiteilijoiden kokemuksia työstä ja arjesta Suomessa. Tutkijat ovat kiinnostuneita taiteilijoiden työhön ja arkeen liittyvistä monipuolisista todellisista kokemuksista. Projektissa selvitetään taiteilijoiden työtilanteita ja niiden suhdetta työelämän normeihin sekä esimerkiksi yrittäjyyteen, apurahoihin ja työttömyys- ja sosiaaliturvan yhdistämiseen taide- tai muuhun työhön. Tutkijoita kiinnostavat erilaisten töiden, projektien ja elämäntilanteiden limittyminen, taiteilijoiden koulutus- ja harrastuspolut sekä ammattitaidon ja asiantuntijuuden karttuminen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tutkittua tietoa taiteilijoiden käytännön työstä, ansaitsemisesta ja elämästä, sekä näiden suhteesta työelämän ja yhteiskunnan laajempiin rakenteisiin ja käytäntöihin.

Osallistu tutkimukseen ja vastaa kyselyyn >

Projekti sijoittuu Turun yliopistoon ja sen rahoittaa Koneen Säätiö (2020–2024). Tutkimushankkeen vastuullisina johtajina toimivat Katve-Kaisa Kontturi ja Milla Tiainen Turun yliopistosta. Aineistonkeruun vastuullisena johtajana toimii Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta.

Lue lisää projektista >