Vastaa taidealan jälleenrakennusohjelman kyselyyn 23.1. mennessä

Taideyliopisto toteuttaa osana opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan jälleenrakennusohjelmaa kyselyn, jonka avulla tuotetaan tietoa taidekentän tulevaisuuden vaatimista kyvykkyyksistä, osaamisesta ja kestävistä toimintamalleista – millä toimenpiteillä sinä parantaisit taiteen vapaan kentän taloudellista, sosiaalista, kulttuurista tai ekologista kestävyyttä?

Taidealan jälleenrakennusohjelma on Taideyliopiston käynnistämä hanke, joka tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta.

Kyselyssä pyydetään ehdotuksia taiteen vapaan kentän (taloudellisen, ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen) kestävyyden parantamiseksi sekä arvioimaan sitä, miten ehdotettu toimenpide tukee selvityksessä luonnosteltuja muutospolkuja.

Vastausaikaa on sunnuntaihin 23. tammikuuta klo 23.59 saakka.

Vastaa kyselyyn >