Valtionosuuksien muutosehdotuksista osa toteutuu, osa jatkovalmisteluun

Harkinnanvaraisiin tukiin ehdotettuja muutoksia viedään eteenpäin. Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta koskevat ehdotukset siirtyvät jatkovalmisteluun.


KulttuuriVOS-työryhmä luovutti ehdotuksensa eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 17. tammikuuta, minkä jälkeen ehdotus lähti laajalle lausuntokierrokselle. Ehdotuksessa kaavailtiin, että nykyinen teatteri- ja orkesterilaki korvattaisiin lailla, jonka soveltamisala kattaisi kaikki esittävän taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi määräaikaiseksi, ja se myönnettäisiin eri edellytyksin kolmeksi tai kuudeksi vuodeksi. Lisäksi vapaan kentän toiminta-avustusten saamisen kriteereitä ja myönnettävän tuen määrää ehdotettiin muutettavaksi.

Lausunnoissa tuotiin esiin huoli vapaiden ryhmien rahoituksen nykytilasta. Terhon mukaan harkinnanvaraisten tukien uudistaminen mahdollistaisi vapaan kentän pitkäjänteisemmän toiminnan ja uudet avaukset, ja niitä koskevia ehdotuksia ollaan valmiita viemään eteenpäin. Ehdotuksen esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmää koskeva osuus sai lausuntokierroksella kriittisen vastaanoton, eikä uudistusta Terhon mukaan toteuteta tässä vaiheessa, vaan se siirtyy jatkovalmisteluun. Vuodesta 2020 alkaen uudistuksen toimeenpanoon osoitetaan vuosittain lisärahaa 7 miljoonaa euroa.

Muusikkojen liitto on pääosin tyytyväinen ministerin ratkaisuun. “Se ottaa huomioon kentän näkemykset ja huolet etenkin työryhmän ehdottaman rahoituksen määräaikaisuuden kielteisistä vaikutuksista”, kommentoi liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

”Tyytyväisiä ollaan myös tietoon lisäresursoinnista uudistukselle. Mutta tarkemmin se, millainen hallituksen esitys asiasta muotoutuu, jää vielä nähtäväksi.”