Taike: Kohdeapurahat vuodelle 2015 haettavana syyskuussa

Valtion kohdeapurahat vuodelle 2015 haettavana syyskuussa – päätökset helmi-maaliskuussa

Kohdeapurahoista päättävät vuoden 2015 alussa aloittavat uudet valtion taidetoimikunnat, jotka taideneuvosto nimeää syksyn aikana. Toimikuntien vaihtumisesta johtuen apurahapäätökset tehdään helmi-maaliskuussa.

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen Suomessa tai ulkomailla. Apurahoja voi hakea myös kansainvälisiin hankkeisiin ja yhteistyöhön. Kaikkiaan jaossa on noin 2,9 miljoonaa euroa. Apurahojen suuruudet vaihtelevat taiteenaloittain 1000 eurosta 15 000 euroon.

Uusina taiteenaloina haussa ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana myös performanssi- ja esitystaiteen, valo- ja äänitaiteen sekä ympäristötaiteen kohdeapurahat.

Kohdeapurahojen hakuaika päättyy tiistaina 30. syyskuuta klo 16.15. Postitse tulevissa hakemuksissa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Taiteenalakohtaiset hakuilmoitukset ja pdf-muotoiset tulostettavat hakulomakkeet ovat Taiken nettisivuilla. Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakijat perehtyvät hakuilmoituksiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Valtion taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Toimikuntien apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin. Hakemuksia arvioidaan ja päätöksiä valmistellaan taiteenalakohtaisissa jaostoissa.

Lisätietoja:

http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewCategory/category/23

Taiteen edistämiskeskuksen asiakaspalvelu
p. 0295 330 700, arkisin klo 10–14
taike-asiakaspalvelu@minedu.fi