Freelancemuusikkoja etsitään haastattelututkimukseen

9.11.2016

Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella on tekeillä muusikon työelämää käsittelevä väitöskirjatutkimus, jota varten etsitään haastateltavia. Haastateltavaksi haetaan freelancemuusikkoja, jotka hankkivat pääasiallisen toimeentulonsa muutoin kuin vakituisessa työsuhteessa.

Noin 1–2 tuntia kestävät haastattelut toteutetaan ensisijaisesti yksilöhaastatteluina, ja ne on tarkoitus järjestää marras- ja joulukuun 2016 aikana. Haastattelupaikat ja tarkempi aikataulu selviävät, kun esitiedot halukkaista haastateltavista on kerätty.

Haastatteluin kerätty aineisto arkistoidaan luottamuksellisesti, eikä tämän haastattelun kautta kerättyä tietoa käytetä muuhun kuin tutkimuksen tarpeisiin.

Jos olet kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi, ota yhteyttä:

Ilona Rimpilä
ilona.a.a.rimpila@student.jyu.fi
+358 (0) 50 501 7055