Uusi suositus kaupunginorkesterien avustajien levytys- ja nettilähetyskorvauksista

Muusikkojen liitto on antanut kaupunginorkesterien avustajien työehtosopimukseen liittyvän suosituksen erillisistä nettilähetyksistä ja levytyksistä sopimiseksi niitä tilanteita varten, joissa nettilähetykseen ei sovelleta liksalistan mukaista yleistä kunnallista radio- ja televisiolähetysten hinnastoa. Perusajatus on se, että levytys- ja nettioikeudet saa maksamalla 50 % lisän luvanvaraista toimintaa koskeviin palkkioihin. Suosituksen mukaisista korvauksesta tulisi sopia tilanteessa, jossa avustaja pyydetään keikalle levytykseen tai keikasta sopiessa ilmenee, että konsertti välitetään suoratoistona netissä ilman tähän liittyvää radiointia tai televisiointia.

Korvaus maksetaan sen palkan lisäksi, joka välitettävästä tai tallennettavasta harjoituksesta tai esityksestä työehtosopimuksen mukaan maksetaan. Korvaukseen sisältyy sekä äänen että kuvan välittäminen ja tallentaminen riippumatta siitä, käytetäänkö molempia vai ei.

Tietoverkossa välittämisen korvaukseen ei sisälly palvelun käyttäjän oikeutta valmistaa kopiota itselleen. Jos kaupunginorkesterin esitys tai harjoitus samanaikaisesti radioidaan tai televisioidaan, nettilähetyksestä ei makseta alla olevaa korvausta erikseen, vaan se sisältyy radio- ja televisiolähetyksestä maksettavaan korvaukseen.

 

 

Välitettävä tai tallennettava esitys               Vähimmäiskorvaus euroa tai 50 % maksetusta palkkiosta

Harjoitukset                                                           44,05 e

Esitys                                                                         66,08 e

Suositus löytyy Sopimukset ja tariffit -sivulta.