Uusi oopperalaulajia koskeva työehtosopimus syntynyt

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Muusikkojen liitto ovat päässeet sopimukseen uudesta Suomen Kansallisoopperan oopperalaulajia koskevasta työehtosopimuksesta.

Uusi oopperalaulajia koskeva sopimus kattaa sekä solistityön että kuorotyön ja korvaa aikaisemman Suomen Kansallisoopperan kuoroa koskevan työehtosopimuksen. Uudistuksen taustalla on ollut tarve ottaa laulajien ammattitaito monipuolisemmin käyttöön, joustavoittaa työn suunnittelua ja luoda edellytyksiä työajan tarkoituksenmukaisemmalle käytölle.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kolme vuotta (1.2.2019–31.1.2022). Sopimus on vuoden 2019 osalta kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen. Kahden viimeisen vuoden palkkaratkaisuista sovitaan myöhemmin yleisen linjan ja muiden oopperan taiteellisia ryhmiä koskevien sopimusten mukaisesti.

”Uusi oopperalaulajien työehtosopimus luo meille hyvät edellytykset toteuttaa hallituksen strategiaa, joka painottaa korkeaa taiteellista laatua ja päänäyttämöesityksiä. Oopperalaulajien monipuoliset työnkuvat ja työajan joustava sijoittelu antavat entistä paremman mahdollisuuden yleisömme palvelemiseen. Uudistus tukee myös oopperalaulajien työssäjaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä”, toteaa oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.

”Oopperalaulajien uutta sopimusta työstettiin pitkään ja huolella. Aikaansaadulla sopimuksella on kaikki edellytykset viedä oopperatyötä laulajien osalta iso askel eteenpäin”, toteaa puolestaan Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Sopimus on hyväksytty sekä Suomen Kansallisoopperan ja -baletin hallinnossa että kummankin sopimuspuolen hallinnoissa.

Lisätiedot:
Oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, p. 09 4030 2600
Puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto, p. 09 6803 4073