Uudet työehtosopimukset voimassa vuoden 2025 alkuun

Muusikkojen liitto on neuvotellut uudet työehtosopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2025 alkuun. Sopimuskierroksen tavoitteina olivat muun muassa SAK:n palkkaliiton mukaiset palkkaratkaisut, ostovoiman säilyttäminen sekä perhevapaauudistuksen huomioiminen perhevapaakirjauksissa.

Muusikkojen liiton ja Palvelualojen työantajat (Palta) välillä on neuvoteltu uusi äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus sekä Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) oopperalaulajien, tanssijoiden, orkesterin, toimiston sekä muiden taiteellisten ryhmien työehtosopimukset. Myös liiton ja Yleisradio Oy:n väliset Radion sinfoniaorkesterin avustajia koskeva työehtosopimus, Yleisradion niin sanottu keikkasopimus ja nuotinkirjoitussopimus on uudistettu. Samoin liiton ja Suomen Teatterit ry:n väliset teatterimuusikkojen työehtosopimukset ja liiton ja Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:n välinen Savonlinnan oopperajuhlaorkesteria koskeva työehtosopimus on uudistettu.

Sopimuskierroksella päätavoitteena olivat SAK:n palkkaliiton mukaiset palkkaratkaisut ja ostovoiman säilyttäminen sekä perhevapaauudistuksen huomioiminen perhevapaakirjauksissa.

Äänilevytuotantoa koskeva työehtosopimus

Uuden äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskevantyöehtosopimuksen sopimuskausi on 24.2.2023–31.1.2025. Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja, palkkioita ja korvauksia korotetaan vuonna 2023 3,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella (1.4.2023) ja vuonna 2024 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella (1.2.2024).

Sopimusratkaisussa sovittiin lisäksi, että sopimuskaudelle perustetaan työryhmä kartoittamaan ja arvioimaan itsenäisen äänitystyön tilannekuvaa, määrää ja vaikutuksia sopimusalalla, jotta sen osuutta työehtosopimuksen alaisessa työssä voidaan arvioida tarkemmin.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin (SKOB) työehtosopimukset

SKOB:n oopperalaulajien, tanssijoiden, orkesterin, muiden taiteellisten ryhmien sekä toimiston työehtosopimusten uusi sopimuskausi on 24.3.2023–28.2.2025.

Palkkaratkaisu näissä sopimuksissa on sama. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella (1.5.2023). Lisäksi maksetaan 500 euron suuruinen kertaerä syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Kertaerä maksetaan kuukausipalkkaisille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 20.6.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerä voidaan myös maksaa, jos työsuhde on ollut alkanut kauden 2023 alussa, tai ollut voimassa koko edellisen näytäntövuoden (2022–2023) ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on sairaana tai perhevapaalla. Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella (1.6.2024). Lisäksi työnantaja käyttää 1.6.2024 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 prosenttia, jonka jakamisesta työnantaja päättää luottamushenkilöä kuultuaan.

Perhevapaauudistus ja sukupuolineutraalit termit voimaan

Tekstien osalta neuvottelutulokset sisälsivät lähinnä kaikkia sopimusaloja koskevia yhteisiä muutoksia. Perhevapaauudistuksen mukaisesti perhevapaakirjaukset muutettiin syrjimättömään muotoon. Sopimusten matka-ajan määräykset yhtenäistettiin yhteiseksi matkustamista koskevaksi liitteeksi. Luottamusmies-termi muutettiin sukupuolineutraaliksi luottamushenkilö-termiksi, ja jatkossa työnantaja korvaa luottamushenkilöiden matka- ja majoituskustannukset luottamushenkilökoulutukseen.

Yksityiskohtaisempia tietoja muutoksista löytyy pian liiton Sopimukset ja tariffit -sivulla julkaistavista työehtosopimuksista sekä luottamushenkilöltä.

Työehtosopimuksien allekirjoituspöytäkirjat löytyvät liiton Sopimukset ja tariffit -sivulta >

Ylen keikkasopimus, RSO:n avustajien työehtosopimus ja nuotinkirjoitussopimus

Yleisradio Oy:n ja Muusikkojen liiton välillä solmittujen niin sanotun Ylen keikkasopimuksen, Radion sinfoniaorkesterin avustajien työehtosopimuksen ja nuotinkirjoitussopimuksen uusi sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025.

Sopimusten mukaisia palkkioita korotetaan vuonna 2023 yleiskorotuksena 4,5 prosenttia (1.6.2023) ja vuonna 2024 1,5 prosenttia (1.6.2024).

Teatterimuusikkojen työehtosopimukset

Muusikkojen liiton ja Suomen Teatterit ry:n väliset teatterimuusikkoja koskevat työehtosopimukset on uusittu ajalle 10.3.2023–28.2.2025.
Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 3,5 prosenttia (1.6.2023) ja vuonna 2,5 prosenttia (1.4.2024).

Palkat, taulukkopalkat ja henkilökohtaiset lisät korottuvat sopimuskaudella yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi maksetaan 200 euron suuruinen kertaerä. Kertaerä maksetaan kahdessa osassa: 100 euroa lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja 100 euroa huhtikuun 2024 palkanmaksun yhteydessä.

Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin työehtosopimus

Muusikkojen liiton ja Savonlinnan oopperajuhlien kannatus ry:n välinen Savonlinnan oopperajuhlaorkesteria koskeva työehtosopimus on uudistettu vuosille 2023 ja 2024.

Orkesterin palkkoja korotetaan sopimuskaudella vuonna 2023 3,5 prosenttia ja vuonna 2024 2,5 prosenttia.

Kaupunginorkesterit ja UMO

Kunnallisten muusikkojen työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisun palkat vuosille 2023 ja 2024 on sovittu seuraavan kunta-alan yleisen palkkaratkaisun mukaisia korotuksia. Näiden lopullisesta suuruudesta on sovittu tänä keväänä. UMO Helsinki Jazz Orchestran työehtosopimusten palkankorotukset noudattavat vastaavaa linjaa.