Uudenlainen musiikkikauppa Nippu hakee musiikin ammattilaisia

Marraskuussa 2018 julkaistu uudenlainen musiikin alan palvelualusta Nippu on muusikoiden kehittämä palvelu muusikoille. Nipun kehitystyötä on tehty vuodesta 2015 yhdessä musiikin ammattilaisten kanssa yli 150 ihmisen voimin. 

Tuoreen Nippu-palvelualustan on tarkoitus helpottaa sekä musiikin ammattilaisen että kuluttajan elämää. Musiikin ammattilaiselle se on uudenlainen tapa tehdä työtä ja verkostoitua. Se on palvelualusta, jota markkinoidaan kuluttajille ja joka sisältää tuotteistamisen, maksuliikenteen sekä musiikin ammattilaisten digitaaliset työhuoneet. Muusikko voi koota erilaiset projektinsa omaan työhuoneeseensa markkinoitavaksi erikseen.

”Musiikin ammattilaisen työ on tullut entistä enemmän yrittäjämäiseksi, ja suuri osa meistä on itsensätyöllistäjiä. Työ vaatii musiikin ammattilaiselta monenlaista osaamista. Me halusimme luoda Nipusta työkalun, jossa emme joutuisi näitä taitoja jokainen opettelemaan itse, vaan Nippu yhteisönä tarjoaa nämä palvelut”, kertoo Nipun kehittämisestä vastaava Maikki Autio.

Autio lisää, että Nippu tuo musiikin ammattilaiset tavallisen kuluttajan ulottuville.

”Tavallisen kuluttajan on vaikea ostaa musiikin ammattilaisen osaamista. Meidän kaikkien elämä on kuitenkin syntymästä siunaustilaisuuteen täynnä merkityksellisiä hetkiä, joita haluamme juhlistaa elävällä musiikilla. Musiikki on parasta aineetonta kuluttamista ja me haluamme Nipun lisäävän musiikin ostamista”, Autio sanoo.

Parhaillaan Nipussa kontaktoidaan yritys- ja tapahtumajärjestäjiä ja koodataan mesenointityökalua. Myynti yritys- ja tapahtumajärjestäjille sekä mesenointimahdollisuus käynnistyvät ennen kuluttajille lanseerausta ja kaupan avaamista.

Nyt Nippu hakee musiikin ammattilaisia mukaan. Hinta muusikkoasiakkaille on 25 e/kk siitä eteenpäin, kun kauppa aukeaa kuluttajille, mutta liittyä voi jo nyt, ja se on maksutonta. Kaupan aukeamisesta tiedotetaan kaikkia Nipun asiakkaita hyvissä ajoin, jolloin he voivat päättää, ovatko jatkossa mukana Nipussa. Voit siis tutustua palveluun maksutta.

Muusikkojen liitto on ollut mukana konseptin kehittämisessä.

Tutustu Nippuun: www.nippu.eu