Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja yrittäjän työmarkkinatuki päättyvät marraskuun lopussa

Työttömyysetuuden suojaosa, yrittäjien työmarkkinatuki ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys päättyvät 30.11.2021. Työttömyysetuushakemusten käsittelyä sujuvoittava lakimuutos pysyy voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Pandemia-aikana työttömyysetuuden suojaosa on ollut 500 € kuukaudessa. 1.12. ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa on jälleen 300 € kuukaudessa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Myös liikkuvuusavustusta koskeva kevennys päättyy marraskuun 2021 lopussa. Liikkuvuusavustusta on voinut pandemia-aikana saada poikkeuksellisesti kokoaikatyöhön kahden tunnin työmatkan perusteella. 1.12. tai sen jälkeen alkavaan työsuhteeseen liikkuvuusavustusta voi saada, jos työmatka kestää päivässä yli kolme tuntia, tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä.

Poikkeuslaki, jonka mukaan yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta, päättyy 30.11.2021. Yrittäjille on voitu maksaa työmarkkinatukea pandemian aikana tietyin ehdoin, vaikka yritystoiminta ei olisi kokonaan päättynyt. Työttömyystukea voi saada joulukuun alusta alkaen, jos yrittäjä on jäänyt työttömäksi tai yritystoiminta on päättynyt.

Työttömyysetuushakemusten käsittelyä sujuvoittava lakimuutos pysyy voimassa 31.12.2022 asti. Työttömyysetuus ja työtulot sovitellaan jatkossakin yhteen kuukauden tai 4 viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Aiemmin sovittelussa on käytetty tällaisissa tilanteissa erityistä sovittelujaksoa ja laskennallista palkkaa. Sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luopuminen on sujuvoittanut etuushakemuskäsittelyä ja parantanut päätösten ymmärrettävyyttä.

Lain voimassaolon aikana arvioidaan, voisiko erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luopua pysyvästi.