Työttömyysturvan suojaosan korotus jatkuu marraskuun loppuun saakka

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen myötä työttömyysturvan suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys jatkuvat marraskuun 2021 loppuun asti.

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 € kuukaudessa ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 € ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Ilman korotusta suojaosan suuruus on 300 € kuukaudessa.

Myös pitkiä työmatkoja varten maksettavan liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys jatkuu marraskuun loppuun asti. Väliaikaisen lakimuutoksen myötä liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin työmatkan perusteella.

Poikkeuslaki, jonka mukaan yrittäjät voivat saada työmarkkinatukea yritystoiminnan ajalta, on tällä hetkellä säädetty päättymään syyskuun loppuun mennessä. Hallitus on esittänyt, että myös tätä väliaikaista muutosta jatkettaisiin marraskuun loppuun asti, ja asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.