Työehtosopimusten neuvottelukierros jatkuu

Kaikki Muusikkojen liiton työehtosopimukset ovat tällä hetkellä auki ja neuvottelukierros meneillään. Kiky-tuntien kohdalla neuvotellaan ilmaistyön korvaavista työaikajoustoista palkallisen työn pohjalta.

Pöydällä ovat päällimmäisinä olleet Suomen Kansallisoopperan viisi työehtosopimusta – orkesterin vakituiset ja avustajat, baletti, solistit, toimisto ja mut taiteelliset ryhmät (ooppera- ja balettipianistit, balettiopilaitoksen pianistit sekä kuiskaajat). Oopperalaulajien osalta avoinna on vain palkkaratkaisu.

Lisäksi neuvoteltavina ovat äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus, Savonlinnan Oopperajuhlaorkesterin työehtosopimus sekä Radion sinfoniaorkesterin kuukausipalkkaisia muusikkoja koskeva työehtosopimus ja Ylen työehtosopimukset. Tavoitteena on ns. yleisen linjan mukainen parivuotinen sopimuskausi 3,3 % palkankorotuksilla.

Maaliskuussa alkavat kaupunginorkestereita, UMO Helsinki Jazz Orchestraa, Vantaan Viihdeorkesteria ja teatterimuusikoita koskevien työehtosopimusten neuvottelut.

Sopimuksia neuvottelevat liiton sopimuspäällikkö Miika Tarhio, juristi Mirkka Kivilehto ja puheenjohtaja Ahti Vänttinen tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa.

”Muusikkojen liiton tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvin jäsenistön toiveita ja työntekemistä palvelevia ratkaisuja”, kertoo Kivilehto.

Pöydällä työaikalaki ja kiky-tunnit

Pöydällä on palkkaratkaisujen lisäksi muun muassa uuden työaikalain vaikutukset työehtosopimuksiin sekä lukuisia sopimusalakohtaisia erityiskysymyksiä.

Kilpailukykysopimuksen aikanaan tuomien lisätuntien hintaa on käsitelty neuvottelupöydissä pitkän kaavan mukaan. Korvaavien mallien löytäminen ei ole helppoa etenkään taiteellisessa työssä, jossa työajat poikkeavat teollisen tuotannon työajoista. Muusikkojen työajat ovat yleensä enimmäistyöaikoina sidoksissa ohjelmiston kestoon. Koneiden ääressä työskentelevillä työajan pituudella on yleensä suora vaikutus tuotannon lopputulokseen.

”Selkävoittoja ei näissä kisoissa nähdä. Ilmaistyö on silti pystytty korvaamaan palkallisella työllä. Kaikki ovat lisäksi saaneet hyvän oppitunnin siitä, millaisia ongelmia valtiovallan pakottamiin TES-ratkaisuihin liittyy”, kommentoi Miika Tarhio yleistä työmarkkinatilannetta.