TYK-kuntoutusta freelancereille

Kela on hyväksynyt Muusikkojen liiton hakeman freelancemuusikoille suunnatun valtakunnallisen ryhmämuotoisen työkykyä ylläpitävän ja parantavan valmennuksen, TYK-kuntoutuksen (ryhmänumero 60915). Kuntoutus on tarkoitettu Muusikkojen liiton ja SOLO ry:n jäsenille.

Kuntoutuksen toteuttajana toimii Savonlinnan Kerimäellä sijaitseva Herttuan Kuntoutuskeskus, joka on aiemmin toteuttanut yhteistyössä Muusikkojen Liiton kanssa useita freelancemuusikkojen ASLAK-kursseja (ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus) hyvin tuloksin.

TYK-kuntoutus on Kelan lakisääteistä ammatillista kuntoutustoimintaa. Kyseessä on freelancemuusikolle oiva mahdollisuus parantaa ja turvata omaa työkykyään tilanteessa, jossa työkyky on heikentynyt tai uhkaa lähivuosina olennaisesti heikentyä. Työkyvyn heikkenemistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Sairaus on tässä arvioinnissa osa kokonaisuutta.

TYK-kuntoutuksen kokonaispituus on 33 päivää, ja se sisältää kaksi selvitysjaksoa ja neljä valmennusjaksoa noin puolentoista vuoden aikana. Kela edellyttää, että kuntoutuja osallistuu kaikille jaksoille.

TYK-kuntoutus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa sairaudet ovat alkaneet selvästi heikentää henkilön työkykyä ja hän kokee, että työssä selviytyminen on oireiden takia vaikeutunut. Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa  selviytymään työelämässä mahdollisimman pitkään.

Asiasta lisää täällä.