Tutkimus esittävien taiteen alojen turvallisuuskulttuurista ja turvallisuudesta tinkimisestä

Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuudesta tinkiminen esittävien taiteiden työssä -tutkimuksessa pureuduttiin esittävien alojen turvallisuuteen Suomessa kielellisten ja kerronnallisten piirteiden kautta. Tutkimuskyselystä saatujen vastausten perusteella alan valtarakenteet näkyvät turvallisuudesta tinkimisessä esimerkiksi ammattilaisten välisinä hierarkioina.

Artikkelissa tarkastellaan laadullisen aineiston avulla turvallisuuskulttuuria esittävissä taiteissa Suomessa ja kysytään, miksi esittävän taiteen alalla työskentelevät kokevat joutuvansa tinkimään työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Artikkelin ovat kirjoittaneet Heli Ansio (FM, TM, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos), Susanna Visuri (TtM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos), Henriikka Kannisto (DI, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos), Vuokko Puro (DI, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos) ja Pia Houni (TeT, dosentti, Tampereen yliopisto).

Tutkimuksessa selvitetään turvallisuuskulttuuria turvallisuudesta tinkimistä kuvaavien esimerkkien kielellisten ja kerronnallisten piirteiden kautta. Aineisto koostuu tutkimuskyselyn vastauksista. Kyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan esimerkki turvallisuudesta tinkimisestä taiteellisten ratkaisujen vuoksi. Kyselylomaketta jaettiin vuonna 2018, ja siihen vastasi 802 henkilöä.

Tulokset osoittavat, että turvallisuudesta tinkimisestä taiteellisten ratkaisujen vuoksi kuvataan yhtäältä ainutkertaisena tai harvinaisena, toisaalta yleisenä ja alaan kuuluvana välttämättömyytenä. Alan valtarakenteet näkyvät turvallisuudesta tinkimisessä esimerkiksi ammattilaisten välisinä hierarkioina. Tuloksista käy ilmi, että turvallisuudesta ei tingitä vain taiteellisista syistä, vaan taiteelliset, tuotannolliset ja taloudelliset ratkaisut vaikuttavat toisiinsa.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan >

Tutkimus on tulosta Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeesta, jonka tavoitteena oli tuottaa tietoa turvallisuusjohtamisesta ja -kulttuurista, kehittää käytännönläheisiä työkaluja sekä tukea työpaikkojen sisäistä kulttuurin muutosta. Muusikkojen liitto on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.