Työehtosopimukset ja suositukset

Muut

Valtuutussopimus

Voit tehdä Muusikkojen liiton kanssa valtuutussopimuksen, jolla siirrät tietyt tekijänoikeussopimukset liiton neuvoteltaviksi. Kyse on kaupallisesti julkaistujen äänitteiden mekanisoinnista esimerkiksi elokuvamusiikiksi.

Kun muusikko tekee studiotyötä kaupallisesti julkaistavaa äänitettä varten, syntyy hänelle useita tekijänoikeuksia studiossa tallennettuun esitykseen. Osa tekijänoikeuksista siirtyy äänitteen tuottajalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa vastaan, ja osaa oikeuksista valvoo Gramex ry. On kuitenkin myös oikeuksia, jotka eivät siirry työehtosopimuksella, ja joita Gramex ry ei automaattisesti valvo. Nämä liittyvät muun muassa äänitteen mekanisointiin elokuvateatterilevitykseen tulevan elokuvan musiikiksi, tai mainoksiin.

Muusikkojen liitto on vuodesta 2001 lähtien kerännyt jäseniltään valtakirjoja edellä mainittujen mekanisointitilanteiden hoitamiseksi. Tarkoituksena on tuoda tuottajille helpotusta lupien hankkimiseen, ja samalla varmistaa, että luvat tulevat hoidettua asianmukaisesti. Valtuutussopimuksen perusteella muusikko antaa liiton valvottavaksi sellaiset tekijänoikeuslakiin perustuvat esittävien taiteilijoiden oikeudet, joita hän ei ole luovuttanut Gramexin valvottavaksi.

Järjestelyn tavoitteena on, että muusikkojen ja laulajien oikeudet olisivat mahdollisimman täysimääräisesti keskitetyn valvonnan piirissä. Muusikkojen liitto ei peri oikeudenomistajilta korvausta tai kuluja täydentävästä oikeuksien valvonnasta. Toiminta rahoitetaan samalla tavoin kuin tekijänoikeusjärjestöjen toiminta yleensä, eli toiminnan kustannukset sisällytetään käyttökorvauksiin. Käytännössä korvaukset laskuttaa ja tilittää Gramex ry, jonne liitto on siirtänyt korvausliikenteen hallinnoinnin.

Mikäli haluat tehdä Muusikkojen liiton kanssa valtuutussopimuksen, täytä ja lähetä alla oleva sopimuslomake kahtena kappaleena ja allekirjoitettuna Muusikkojen liiton toimistoon. Liitto palauttaa toisen sopimuskappaleen allekirjoitettuna rekisteröityään sopimuksen ja annettuaan sille valtuutussopimusnumeron.