Terveyskysely freelancemuusikoille

Freelancemuusikot ry, Muusikkojen liitto ja Sydänliitto suunnittelevat uusia tapoja innostaa freelancemuusikkoja liikkumaan ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Projekti käynnistyy lyhyellä kyselytutkimuksella, joka on lähetetty liiton freelancemuusikkojäsenille.

Sähköinen kyselylomake on lähetetty Muusikkojen liiton freelancemuusikkona toimiville jäsenille 4. joulukuuta.

Kyselyn tuloksia käytetään projektin alkuarviona, ja se on anonyymi.

Käythän vastaamassa kyselyyn!