Tartuntatautilain kiistanalainen 58 d § aiotaan pitää voimassa

Yleisestä musiikkialan ja asiantuntijoiden vastustuksesta huolimatta tartuntatautilain 58 d §, niin sanottu turvavälipykälä, aiotaan pitää voimassa. 

Lakiesitys, joka mahdollistaa esimerkiksi riskipistetaulukon käyttöön oton, on menossa eduskunnalle hyväksyttäväksi. Ehdotettu 58 d § antaa ministeriölle entistä vahvemman aseman ohjata viranomaisia. Sen myötä laintulkinta ei ole ennakoitavissa saati yhdenvertainen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä 16. syyskuuta 2021 todettiin, ettei pykälää ehdoteta poistettavaksi.

58 d § tulisi kumota kokonaan

Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 8. syyskuuta 2021. Liiton lausunnossa hallituksen esitys pykälän muutoksesta todettiin juridisesti ongelmalliseksi, ja pykälää vaadittiin kokonaan kumottavaksi.

Lue lisää:
Hallituksen esitys tartuntatautilain 58 d §:n muutoksesta liian tulkinnanvarainen >