Tarkennus Ahti Vänttisen kommenttiin Helsingin Sanomissa 14.9.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttisen kommentit Helsingin Sanomissa maanantaina 14. syyskuuta esitettiin eri asiayhteydessä kuin mihin ne oli tarkoitettu.

Orkestereissa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa hallituksen pakkolakiesitysten vaikutukset olisivat pääosin samankaltaisia kuin muillakin aloilla. Vänttisen mukaan vaikutukset ovat vähäisempiä nimenomaan freelancereiden kuin orkesterimuusikkojen kohdalla. Freelancereille, joita liiton jäsenistöstä on kaksi kolmasosaa, ja joista vain osa toimii työsuhteissa, vaikutukset olisivat käytännön tasolla vähäisiä, eikä työnantajallekaan koituisi olennaista hyötyä.