Tapahtumataltiointikorvaukset ja muita muutoksia Ylen keikkasopimukseen

Muusikkojen liiton vuodenvaihteessa päättyneellä sopimuskierroksella Ylen keikkasopimus käytiin läpi kokonaisuudessaan. Palkkahinnoittelun perusteisiin tehtiin muutoksia, joista suurin lienee luopuminen laulusolistien erillispalkkioista ja luokittelusta A- ja B-luokan laulajiin. Jatkossa sellaisista solistisista tehtävistä, jotka edellyttävät solistin nimen ilmoittamista etukäteen, maksetaan yleinen peruspalkan päälle tuleva solistinen lisä. Hinnoittelumuutokset käyvät tarkemmin ilmi Muusikkojen liiton liksalistasta.

Muusikkojen liitto ja Yle sopivat kokeiluluonteisesti vuoden 2014 ajaksi voimaan tulevasta tapahtumataltiointikorvauksesta, jota koskevat määräykset ovat keikkatyöehtosopimuksen liitteenä. Korvaus tulee maksettavaksi sellaisista keikoista, jotka Yle taltioi, mutta joihin ei liity esimerkiksi kameraharjoituksia tai muuta ylimääräistä työtä taltioitavan konsertin lisäksi, eikä Yle siis toimi tilaisuuden järjestäjänä eikä muusikoiden työnantajana. Esimerkiksi festivaaliesiintymisten taltioinnista tulee maksaa tällainen korvaus.

Korvaus on 175 e/muusikko, ja se maksetaan työkorvauksena Gramexin kautta. Yle saa muusikoilta taltioituun materiaaliin ns. keikkasopimuksen mukaiset esitysoikeudet, ja Ylen vastuulla on toimittaa Gramexiin luettelo esiintyjistä. Tavanomaista tv- tai radio-olosuhteissa tehtävää työtä säätelee jatkossakin Ylen kanssa voimassa oleva työehtosopimus. Tapahtumataltiointeja koskevia ehtoja ei myöskään sovelleta niissä tilanteissa, joissa mahdollisesta taltioinnista on sovittu muulla työehtosopimuksella kuten kaupunginorkesterien esitysten radiointeja ja televisiointeja koskevalla sopimuksella.