Tampereella keskusteltiin seksuaaliseen häirintään puuttumisesta

Muusikkojen liiton Musiikki & Media -tapahtumassa järjestämässä paneelissa oli aiheena liiton jäsentutkimus seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla sekä tutkimuksen pohjalta tekeillä oleva ohjeistus. Ohjeistuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä häirintää sekä antaa työkaluja siihen puuttumiseksi. Paneeli keskusteli siitä, millaisiin tilanteisiin ohjeita kaivataan.

Musiikkialan ammattilaisten vuosittainen Musiikki & Media -tapahtuma järjestettiin Tampereella 4.–5. lokakuuta 2018. Muusikkojen liiton paneelikeskustelussa keskusteltiin siitä, miten musiikkialalla tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua, ja mitä liiton tekeillä olevalta ohjeistukselta kaivataan.

Laulaja ja lauluntekijä Ulpu kertoi, että artistin kynnys ottaa kokemansa häirintä puheeksi esimerkiksi levy-yhtiössä voi olla valta-asetelman vuoksi hyvin korkea. Hän kaipasi tilanteiden selvittämiseen sensitiivisyyttä ja selkeitä toimintamalleja. Muusikko, Freelancemuusikot ry:n puheenjohtaja ja Muusikkojen liiton varapuheenjohtaja Pekka Lehti toivoi, etteivät muusikot ja musiikkialan toimijat sallisi häirintää.

Levy-yhtiön näkökulmaa keskusteluun toi Kaiku Entertainmentin tiedottaja Jaana Ijäs. Hän kertoi pyrkineensä työssään edistämään turvallista ilmapiiriä ja toivoi, että artistit voisivat aina kertoa levy-yhtiön edustajalle kaikenlaisista tilanteista ilman pelkoa seuraamuksista. Artisti ja Kaiku-klubin ohjelmavastaava Lauri Soinin mielestä tärkeää olisi, että alan rakenteita pystyttäisiin purkamaan. Hän on kiinnittänyt huomiota häirinnän ja muun epäasiallisen käytöksen mahdollistaviin valtarakenteisiin ja pyrkinyt omalla toiminnallaan vaikuttamaan niihin. Keskustelun moderaattorina toimi Muusikkojen liiton tiedottaja Sanni Kahilainen (Muusikkojen liitto).

Ohjeistus on tekeillä Muusikkojen liitossa, ja sitä työstetään yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Häirintään puuttumista on käsitelty muissakin järjestöissä.

”Paneelin ja yleisön kommenttien sekä tutkimustulosten perusteella häirintään puuttuminen nähdään tärkeänä alan eri sektoreilla, ja aiheeseen on jo tartuttu. Olemme siis kaikki yhteisellä asialla, jolloin toimintakulttuuriin on myös mahdollista vaikuttaa”, kommentoi Pekka Lehti.

Kuvat: Nikke Sillanpää.

Tutkimus seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla

Muusikkojen liitto toteutti keväällä 2018 tutkimuksen jäsenistönsä kokemuksista seksuaalisesta häirinnästä. Tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja tyypillisiä tilanteita sekä saada tietoa siitä, millä tavoin siihen alan työyhteisöissä yleensä suhtaudutaan. Vastausten perusteella seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet pelkäävät usein leimautumista hankalaksi.

Kyselyyn vastanneet tarjosivat runsaasti ehdotuksia, miten seksuaalista häirintää voisi ennaltaehkäistä ja miten siihen voisi jatkossa puuttua tehokkaammin. Nämä vastaukset huomioidaan tekeillä olevassa toimintaohjeessa, jonka on tarkoitus selkiyttää sitä, mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja sitä, miten siihen on mahdollista eri tilanteissa puuttua. Muusikkojen liitto laatii toimintaohjeen ja suunnittelee muita tarvittavia toimenpiteitä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää tutkimuksesta >

Lue tutkimusraportti >