Symposiumissa jaettiin vinkkejä ja vertaistukea

Suuri Talvisymposium kokosi Järvenpäähän yli 30 osallistujaa ympäri Suomen. Luottamusmiehistä, valtuuskuntien puheenjohtajista, hallituksen jäsenistä ja toimiston väestä koostunut ryhmä keskusteli orkesterikentän ajankohtaisista asioista. Lisäksi tärkeää oli ajatusten jakaminen ja vertaistuki.

Järvenpään Scandic täyttyi muusikoista ja liiton edustajista, kun Suuri Talvisymposium järjestettiin 13.–14. tammikuuta. Kaksipäiväisen symposiumin aikana ehdittiin käsitellä niin VOS-uudistusta, TES-asioita kuin koesoittojakin, ja kollegat eri puolilta Suomea pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan.

”Edustajia oli lähes joka orkesterista. Osallistumisprosentti kertoo tilaisuuden tarpeellisuudesta ja ehkä jopa sen kiinnostavuudesta”, iloitsee symposiumin järjestänyt hallituksen varapuheenjohtaja Patrik Stenström.

Tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi sen koki muun muassa RSO:n valtuuskunnan puheenjohtaja Maria Puusaari, jonka mielestä oli hyödyllistä kuulla, miten muualla menee. ”Keskusteluaiheet olivat ajankohtaisia, ja niiden kautta myös tapauskohtaiset esimerkit auttoivat hahmottamaan orkesterikenttää,” hän kertoo.

Tekeillä olevaa VOS-uudistusta oli muusikoille esittelemässä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n toiminnanjohtaja Helena Värri. Hän kertoi asiantuntijatyöryhmän esityksestä, joka luovutetaan ministeri Sampo Terholle keskiviikkona 17. tammikuuta. Työryhmän esitys herätti paitsi ihmetystä siitä, miten taiteilijoiden ammattijärjestöjä ei ole kuultu sitä tehdessä, myös huolta orkesterikentän toiminnan jatkuvuudesta ja muusikkojen työsuhteista. ”Lausuntokierrosvaiheessa kaikki osalliset pääsevät ottamaan asiaan kantaa. Toki olisi ollut parempi, että muusikkojen ääni olisi kuulunut paremmin jo työryhmävaiheessa, mutta prosessi haluttiin nyt viedä läpi tällä tavalla”, toteaa liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen.

Erikoislääkäri Miikka Peltomaa kertoi musiikkilääketieteestä ja muusikkojen vaivoihin erikoistuneesta, Musiikkitalolla toimivasta klinikasta. Klinikalla muusikon vaivoihin perehdytään kahdeksan erikoislääkärin voimin. Peltomaa vertaa muusikkojen tarvitsemaa hoitoa urheilijoiden saamaan apuun. ”Kuten huippu-urheilijoiden, myös muusikkojen vaivat vaativat monipuolista erityisosaamista.”

Yksi symposiumin teemoista oli orkestereiden koesoitot ja koeajat. Käytännöt eri orkestereissa vaikuttivat varsin kirjavilta, ja kokemuksia ja ideoita vaihdettiin. ”Omaa orkesteria ajatellen uutta selvitettävää on koesoittojen koeaikakäytännössä, jonka suhteen täytyy tutkia lain tulkintaa”, kommentoi Maria Puusaari.

 

Paikalla symposiumissa oli iso osa liiton hallitusta. Patrik Stenströmin mielestä on erityisen tärkeää, että kentän ääni kuuluu suoraan liiton ytimeen. Lisäksi hän nostaa esiin sen, miten arvokasta on saada koolle ihmisiä eri paikkakunnilta – koska Helsingissä on useampi orkesteri, on niiden edustajien mahdollista saada helposti vertaistukea ja jakaa käytäntöjä ja ratkaisumalleja. Tilanne ei ole sama joka paikassa.

”Pienillä paikkakunnilla luottamusmiehet saattavat kokea itsensä yksinäisiksi. Lisäksi pienet työyhteisöt voivat tulehdustiloissa olla vaikeampia kuin isot – yksittäiset äänet saavat isomman roolin. Siksi säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä”, Stenström pohtii. Vaikka virallinen ohjelma olikin symposiumin keskiössä, hän kertoo monen osallistujan todenneen, että lounastauoilla ja illallisella lasin ääressä saa lopulta parhaat vinkit, tuen ja opin. ”Se, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja verkostoituvat, on liiton kenttätoiminnalle tärkeää ja hyödyllistä.”

Myös Oulu Sinfonian luottamusmies Jukka-Pekka Peltoniemi piti tärkeänä sitä, että sai tutustua muiden orkestereiden edustajiin ja kuulla heidän tilanteestaan ja toiminnastaan. ”Se toimii hyvänä työvälineenä myös oman orkesterin asioita kehittäessä.” Peltoniemi kertoo, että erityisesti mieleen jäivät keskustelut VOS-uudistuksesta ja työhyvinvoinnista. ”Tulevissa työpaikkakokouksissa riittää siis kerrottavaa ja keskusteltavaa omalle työyhteisölle.”

Orkestereilla on freelancereille merkittävä työllistävä vaikutus. Siksi symposium oli antoisa myös freelancereiden luottamusmies Juho Viljaselle, joka jäi pohtimaan vastaavan tapahtuman järjestämistä freelancemuusikoille. ”Kokemusten jakaminen ja keskustelut ovat omiaan viemään yhteisiä asioita eteenpäin”, hän kommentoi.

Tilaisuuden isäntä Stenström kertoo iloitsevansa erityisesti siitä, että sai nähdä osallistujien hyvän keskinäisen dynamiikan ja yhteishengen. ”Ehkä lopulta paras fiilis tulee siitä, kun saa todeta miten fiksuja ja mukavia ihmisiä meillä on muusikoiden edustajina orkestereissa. Liitto ei ole vain toimisto Helsingissä, vaan maanlaajuinen verkosto, joka käytännön elämässä ottaa iskut ja haasteet vastaan. Tästä porukasta voi olla aiheellisesti ylpeä. Ihan mahtavaa saada olla osa tällaista porukkaa”, Stenström hehkuttaa.