Suoratoisto- ja taltiointitariffi voimaan 15. kesäkuuta

Keikkojen yhteydessä tapahtuvat striimaukset ja toistopalveluja varten tehtävät taltioinnit ovat yleistyvä ilmiö musiikkialalla. Usein keikasta on olemassa jo tilaajan kanssa tehty sopimus, kun ilmeneekin, että kolmas taho – tyypillisesti jokin mediayhtiö, lehti tai nettisivusto – olisi striimaamassa ja mahdollisesti myös julkaisemassa sen on-demand-käyttöön alustallaan.

Suomessa on lanseerattu palveluita, joissa striimataan konsertteja, ja sisältö jää tilaajien katsottavaksi myös jälkeenpäin.

Sopimuskäytännöt aiheuttavat päänvaivaa muusikoille, ja liiton suuntaan tulee usein kyselyitä aiheesta. Jos kyseessä on pelkkä keikan suoratoisto ilman tallentamismahdollisuutta, voidaan soveltaa kaupunginorkesterien avustajien TES:ssa olevaa striimauspalkkiota. Kuvattu materiaali halutaan usein saada myös on-demand-käyttöön, ja tällöin tulee neuvotella esiintyjien tekijänoikeuksista, joita ei tulisi luovuttaa ilman korvausta. Taltioinnin tekijän tulee maksaa korvaus ohjelmasisällön käyttöoikeuksista.

Tilanne on siis hyvin samantyyppinen kuin aikanaan festivaaleilla, joilla Yle taltioi keikkoja esitettäväksi kanavillaan. Liitto neuvotteli Ylen työehtosopimukseen tapahtumataltiointiliitteen, joka turvaa korvausmenetelmän esiintyjille riippumatta siitä, onko keikkaa sovittaessa neuvoteltu tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä korvauksista.

Muiden tahojen tekemät taltioinnit ja striimit eivät tekijänoikeudellisesta näkökulmasta eroa Ylen tapahtumataltioinneista. Siksi liitto suosittaa, että kaikissa tilanteissa, joissa keikkoja taltioidaan, noudatettaisiin korvauksissa Ylen taltiointiliitteen korvaustasoa 183,74 €. Suorissa striimauksissa, joita ei voi tallentaa eikä katsoa myöhemmin, suositus on orkesterien avustajien striimauspalkkio 45,07 €.

Tutustu Suoratoisto- ja taltiointitariffiin >

Lisätietoa ja apua neuvottelutilanteisiin saa liiton toimistosta.