Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistys on perustanut psykososiaalisen asiantuntijajaoston

Suomen Musiikkilääketieteen Yhdistyksen (SMULY ry) toiminnan yhteyteen on vuonna 2021 perustettu psykososiaalinen asiantuntijajaosto. Sen tarkoitus on tarjota ammattimuusikoille ja musiikinopiskelijoille konsultointia ja tukea alan psykososiaalisissa kuormitustekijöissä. Jaoston toiminnan rahoittaa vuonna 2022 Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Palvelu on orkestereille ja muusikoille maksuton.

Tuore psykososiaalinen jaosto koostuu asiantuntijoista ja tutkijoista, joilla on monipuolisen poikkitieteellisen koulutuksensa lisäksi osaamista ja kokemusta juuri muusikkojen ja muusikkoyhteisöjen haasteista ja tarpeista.

Jaoston asiantuntijat ovat Päivi Arjas (yliopistonlehtori FT, muusikko), Helmi Kuusi (valmistuva psykologi, orkesterimuusikko), Marjukka Laurola (luovien alojen työpsykologi, organisaatiokonsultti), Päivi Rissanen (sosiaalipsykologi, työyhteisösovittelija, väitöstutkija) ja Pauliina Valtasaari (työnohjaaja, lyhytterapeutti, väitöstutkija)

Konsultaatiopalvelu

Psykososiaalisen jaoston tarjoama palvelu on konsultointia, jolla kartoitetaan sopivimpia tukimuotoja ja jatkotoimenpiteitä yhdessä asiakkaan kanssa. Konsultaatioon voi osallistua yksilö tai ryhmä. Asiantuntijakokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti asiakkaiden erityistarpeet ja toiveet huomioiden.

Psykososiaalisen jaoston konsultaatiota tarjotaan kaikille Helsingin Musiikkitalon muusikkopoliklinikan asiakkaille, mutta sitä on mahdollista saada myös ilman asiakkuutta ottamalla jaostoon suoraan yhteyttä tämän linkin kautta. Yksilöasiakkaille lähetetään esitietolomake alustavaa arviointia varten.

Psykososiaalinen jaosto ei ole terveydenhuollon toimija, vaan hoitovastuu säilyy asiakkaan työterveyshuollolla, julkisella tai yksityisellä terveydenhuollon ammattilaisella tai opiskelijaterveydenhuollolla.

Muusikoiden psykososiaaliset kuormitustekijät

Muusikoiden psykososiaalisia kuormitustekijöitä ovat muun muassa esiintymisjännitys, ahdistuneisuus, pitkittynyt stressi sekä epäasiallinen kohtelu, työyhteisön jännitteet ja konfliktit. Muusikoita on tärkeää tukea psyykkisesti ja sosiaalisesti somaattisten vaivojen hoidon, soittoergonomian ja kuulonhuollon lisäksi.

Tiedetään, että psykososiaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen kehittymisessä, ja ne voivat aiheuttaa muusikoille pitkittyviä sairauslomia ja työkyvyttömyyttä. Tutkimukset osoittavat, että somaattisissa vaivoissa on usein mukana psykososiaalinen ulottuvuus.

Ota jaostoon suoraan yhteyttä osoitteessa info@musiikkilaaketiede.fi. Osoita viestisi tekstikentässä “SMULY:n psykososiaaliselle jaostolle”, joka vastaa siihen mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää >