Sopimuksen taikaa

Keikkaa pukkaa ja musat soi – hyvä! Yleensä asiat sujuvat kuten pitää, työstä maksetaan ja sekä muusikko että kuulija ovat tyytyväisiä. Kuitenkaan aina tapahtumat eivät toteudu suunnitellusti tai maksua ei kuulu, ja yllättävissä muutostilanteissa selvitellään jälkikäteen, mitä on tullut sovittua ja kenen kanssa.

Muusikon, kuten kenen tahansa ammattiaan harjoittavan, on syytä olla selvillä työhön liittyvän sopimuksensa kokonaissisällöstä. Palkkiosumman lisäksi tulee tietää kenen kanssa asioista on sovittu sekä sopimuksen muutosmahdollisuuksista­ – usein juuri niitä yllättäviä tilanteita varten. Oli kyse sitten työsopimuksesta (palkkaa työntekijälle) tai toimeksiantosopimuksesta (laskutettavaa yrittäjälle), ehdot voivat vaihdella – kuten korvaussummakin.

Riskittömintä on olla itse kartalla sovituista ehdoista ja varmistaa molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Se auttaa välttämään väärinymmärryksiä jotka voivat johtaa erimielisyyksiin. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa ehdottomasti selkein keino taikoa yhteistä ymmärrystä on vedota kirjalliseen dokumenttiin, joka sitoo osapuolia. Suullinen sopimuskin periaatteessa pätee, tosin siihen liittyvät muistin tuottamat värisävyt voivat saada erikoista jälkeä aikaan osapuolten yhteistä harmoniaa tavoiteltaessa.

Niin pientä sopimusta ei olekaan, mitä ei voisi rakentaa kirjalliseen muotoon. Isommat varsinkin on hyvä opetella pakkaamaan tiiviiksi selkokieliseksi paketiksi, jonka voi tarvittaessa avata ja sisällön muuttaa yhteisesti sopien. Kaikki kirjoitusformaatit ­– meili, paperi, tekstari, whatsappi – toimivat, kunhan faktat välittyvät ulkopuolisellekin tarkastelijalle. Selkeä sopimus on paras tapa turvata työtä ja tuottaa onnistunutta yhteistoimintaa.