SKAALA on Työterveyslaitoksen rahoittama hanke, joka on osa työn ja hyvinvoinnin TYÖ2030-kehittämisohjelmaa. TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. Työn murroksen ja teknologian aiheuttamat muutokset sekä koronakriisistä selviytyminen edellyttävät työkentältä toimintatapojen uudistumista, jolla voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin maailmalla. TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan.

SKAALA-hanke toteutetaan yhteistyössä musiikin esittäjien ja ohjelmatoimistojen kesken. Hanke sijoittuu välille marraskuu 2020 – joulukuu 2021. Musiikin esittäjiä hankkeessa edustaa Muusikkojen liitto ja ohjelmatoimistoja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit SOA ry.