SKAALA-jatkohanke 2022-23

Maaliskuussa 2023 päättyneessä SKAALA-jatkohankkeessa tarjottiin freelancemuusikoille pilottiluonteisesti neljää erilaista henkistä hyvinvointia tukevaa palvelua, jotka sisälsivät psykologipalveluita, henkisen hyvinvoinnin kartoituksia, työnohjausta sekä psyykkistä valmennusta. Osallistujille tehtiin alku- ja loppukyselyt, joilla mitattiin omaa kokemusta henkisen hyvinvoinnin tilasta.

SKAALA-jatkohanke: Freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteiden kehittäminen

Hankeaika: 1.5.2022–31.3.2023

Loppuhankkeen loppuraportin voit lukea kokonaisuudessaan tämän sivun alta. 

Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit (SOA) ry:n SKAALA-jatkohankkeen tavoitteena oli kehittää freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteita. Hanke tarjosi pilottiluontoisesti neljää erilaista henkistä hyvinvointia edistävää, maksutonta palvelua, joiden arvioitiin vastaavan alan tarpeisiin. Palvelut koostuivat terapiakäynneistä ja henkisen hyvinvoinnin kartoituksista, ryhmä- ja yksilötyönohjauksesta sekä ryhmämuotoisesta psyykkisestä valmennuksesta.

Jatkohanke käynnistyi toukokuussa 2022 yksilöllisillä palveluilla. Pää pinnalle -palvelu oli suunnattu freelancerina työskenteleville ja työterveyspalveluiden ulkopuolella oleville musiikin esittäjille, jotka tarvitsevat tukea ja jäsennysapua kuormitustekijöiden hallintaan sekä voimavarojen vahvistamiseen. Kokonaistilanteen peilaus -palvelu taas tarjosi tukea musiikin esittäjän (työ)hyvinvoinnin vahvistamiseen ja kokonaistilanteen hahmottamiseen.

Hanke tarjosi myös syksyllä 2022 ryhmämuotoisia palveluita, kuten ryhmätyönohjausta ja luovan suorituskyvyn valmennusta.

Lisäksi hanke järjesti marraskuussa 2022 luovien alojen freelancereille maksuttoman Freelancer – itsensä johtaja -hyvinvointipäivän, joka sisälsi koulutuksia ja luentoja itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen teemoista. Tapahtumaan osallistui noin sata luovan alan freelanceria.

Palveluiden tarjoamisen lisäksi hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia kehittää ja synnyttää työhyvinvoinnin tukirakenteita, jotka parantaisivat freelancereiden mahdollisuuksia saada tukea työhyvinvointiin.

Palvelut tuotettiin yhteistyössä urheilijoiden ja taiteilijoiden henkiseen hyvinvointiin erikoistuneen UTHA oy:n kanssa.

Lue lisää jatkohankkeen tuloksista >

Yhteistyössä: Muusikkojen liitto, UTHA ja Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry SOA. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön TYÖ2030 – työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma.

Lisätiedot hankkeesta:
Jaakko Kämäräinen, projektipäällikkö
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi