Elinvoimaa esiintymistoimintaan

SKAALA on Työterveyslaitoksen rahoittama musiikin esittäjien ja ohjelmatoimistojen yhteinen hanke, joka on osa työn ja hyvinvoinnin TYÖ2030-kehittämisohjelmaa. Hanke etsii esiintymistoimintaa tukevia ratkaisuja, jotta musiikin esittäminen voi jatkua elinvoimaisena yleisörajoituksista huolimatta.

Musiikin esittäjiä hankkeessa edustaa Muusikkojen liitto ja ohjelmatoimistoja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit SOA ry. Hanke sijoittuu välille marraskuu 2020 – joulukuu 2021.

Tavoitteet

1) Esiintymistoiminnan skaalaus. Tavoitteena on löytää vallitseviin olosuhteisiin toimivia ratkaisuja, jotta esiintymistoiminta voi jatkua ja kehittyä yleisörajoituksista huolimatta, ottaen huomioon myös ympäristönäkökulman. Tähän liittyy elävän musiikin tämän hetken ansaintamahdollisuuksien analyysi muuttuneissa olosuhteissa ja sen pohjalta rakennettavien skaalausmallien luominen.

2) Teknologisten ratkaisujen kehittäminen uudistamaan ja tukemaan esiintymistoimintaa. Korona-aikana erilaiset striimausratkaisut ovat kehittyneet nopeasti. Tällä alueella on kuitenkin vielä paljon kehittämis- ja innovaatiomahdollisuuksia. Digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista synnyttää uusia tapoja järjestää esiintymistoimintaa ja laajentaa ansaintamalleja sen saralla. SKAALA-hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää teknologisia ratkaisuja hybriditapahtumien muodossa, jolloin striimaus toteutetaan liveyleisölle soitettavissa esiintymisissä. Hybridikonserttia on mahdollista seurata joko paikan päällä tai suoratoistona, ja se voi sisältää interaktiivisia elementtejä. Erityisesti paneudutaan siihen, miten striimaus voi olla taloudellisesti kannattava osa esitystoiminnan kokonaisuutta.

Edellä mainittujen päätavoitteiden lisäksi hanke pyrkii lisäämään vuoropuhelua toimialan sisällä ja kehittämään työkulttuuria. Esiintymistoiminnan elvyttäminen vaatii koko alan yhteisiä ponnistuksia. Tähän tarvitaan toimivaa dialogia, tahtoa löytää ratkaisuja ja valmiutta tehdä kompromisseja. Pandemia-aikana esiintymistoiminta ja yleisötilaisuudet kiellettiin ensimmäisenä ja ne luultavasti mahdollistetaan täydessä mittakaavassaan viimeisenä. Siksi alalla työskentelevien on löydettävä uusia toimintamalleja, jotta ala on elinvoimainen myös tulevaisuudessa. Hankkeessa poikkeusoloista toipumiseen löydettyjä ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajentamaan toiminta- ja ansaintamalleja. Tällä tavoin hankkeen hyödyt jäävät elämään myös korona-ajan jälkeen.

Yhteystiedot

SKAALA-hanke / Muusikkojen liitto
Pieni Roobertinkatu 16
00120 Helsinki