SKAALA tarjoaa tukea ja palveluita musiikin esittäjille henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

SKAALA-jatkohanke: Freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteiden kehittäminen

Hankeaika: 1.5.2022–31.3.2023

SKAALA-jatkohanke keskittyy freelancemuusikkojen työhyvinvoinnin tukirakenteiden kehittämiseen. Hankkeessa tarjotaan pilottiluonteisesti henkisen hyvinvoinnin palveluita freelancemuusikoille, jotka sisältävät rajatun määrän psykoterapia-, työnohjaus- ja henkisen valmennuksen palveluita.

Jatkohanke käynnistyi toukokuussa 2022 yksilöllisillä palveluilla. Pää pinnalle -palvelu oli suunnattu freelancerina työskenteleville ja työterveyspalveluiden ulkopuolella oleville musiikin esittäjille, jotka tarvitsevat tukea ja jäsennysapua kuormitustekijöiden hallintaan sekä voimavarojen vahvistamiseen. Kokonaistilanteen peilaus -palvelu taas tarjosi tukea musiikin esittäjän (työ)hyvinvoinnin vahvistamiseen ja kokonaistilanteen hahmottamiseen.

Yksilöllisten palveluiden lisäksi hanke tarjoaa syksyllä 2022 ryhmämuotoisia palveluita, kuten ryhmätyönohjausta ja luovan suorituskyvyn valmennusta. Palveluista viestitään tarkemmin alkusyksystä 2022.

Palveluiden tarjoamisen lisäksi hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kehittää ja synnyttää työhyvinvoinnin tukirakenteita, jotka parantaisivat freelancereiden mahdollisuuksia saada tukea työhyvinvointiin.

Palvelut tuottaa urheilijoiden ja taiteilijoiden henkiseen hyvinvointiin erikoistunut UTHA. Vastuuhenkilö on Satu Kaski.

Yhteistyössä: Muusikkojen liitto, UTHA ja Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry SOA. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön TYÖ2030 – työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma.

Yhteystiedot

SKAALA-hanke / Muusikkojen liitto
Pieni Roobertinkatu 16
00120 Helsinki

Jaakko
Kämäräinen
Projektipäällikkö
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi
+358 (0) 50 368 4469